Aktualności

11.08.2021 at 22:25
Zgodnie z obietnicą udostępniamy wszystkim zainteresowanym nasze stanowisko dotyczące „projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych...
Read more →

28.07.2021 at 00:00
Otrzymaliśmy długo oczekiwaną informację- pismo Pani Magdaleny Gawin Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczące konsultacji publicznych projektu...
Read more →

26.07.2021 at 00:00
 Niemal każdego dnia na różnych grupach pojawia się pytanie, jak sprawdzić, czy teren na którym chcemy prowadzić poszukiwania wolny jest od stanowisk archeologicznych i innych zabytków...
Read more →

18.07.2021 at 00:00
Kilka dni temu obiegła kraj sensacyjna informacja o odnalezieniu wczesnośredniowiecznej kolczugi.
Read more →