02.09.2019r.

Po interwencji Polskiego Związku Eksploratorów koniec obowiązku podawania ksiąg wieczystych w Wielkopolsce!

 

Gdy w lipcu 2018 roku negocjowaliśmy zapisy w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mieliśmy pojęcia o tym, jak działa państwo polskie. Wydawało nam się, że po to uchwala się akty prawne i tworzy rozporządzenia, aby urzędnicy stosowali się do nich, służąc obywatelom. Służąc, bo przecież powołani są do pracy na rzecz obywateli i nazywani są służbą publiczną. O swej naiwności przekonaliśmy się wkrótce, gdy tylko nowe rozporządzenie weszło w życie. Okazało się, że znaczna część urzędników pracujących w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków traktuje te instytucje jak własne udzielne księstwa, w których to oni decydują, w jaki sposób stosować proste wydawałoby się prawo. Takim urzędem, z którego najwcześniej dochodziły sygnały o bezprawnych działaniach był Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Wbrew rozporządzeniu ministra, które za sprawą Polskiego Związku Eksploratorów zwalniało poszukiwaczy z obowiązku pozyskiwania od właścicieli numerów ksiąg wieczystych, wspomniany urząd wymaga tych numerów, powołując się na rozporządzenie, w którym takich zapisów przecież wcale nie ma! W związku z zaistniałą sytuacją z początkiem lipca wystosowaliśmy skargę na WUOZ w Poznaniu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilka dni temu ministerstwo przyznało rację naszej argumentacji, nakazując jednocześnie skarżonemu organowi zastosować się do decyzji organu wyższej rangi. W takiej samej sprawie złożyliśmy skargę na Delegaturę w Gorzowie Wielkopolskim. W ciągu kilku dni wyślemy również skargi na WUOZ w Kielcach i WUOZ we Wrocławiu, bo i one stosują podobne praktyki.

 

To kolejny mały krok do normalności, o jaką walczymy. Zastanawia nas tylko dlaczego nie można wreszcie unormować tych wszystkich rozbieżności wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków dla wszystkich urzędów konserwatorskich w Polsce? Jeden dokument mógłby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, a aparat państwa miałby zdecydowanie mniej pracy. Mamy nadzieję, że niebawem ruszą prace nad wspomnianymi wytycznymi. Minął już rok, odkąd mieliśmy się w tej sprawie konsultować, a Polski Związek Eksploratorów jest przygotowany merytorycznie do spotkania.

 

Zachęcam do zapoznania się z pismem z MKiDN o sposobie załatwienia skargi (poniżej).

 

W imieniu Polskiego Związku Eksploratorów

Prezes Zarządu

Jacek Wielgus