Aktualności

Polemika Polskiego Związku Eksploratorów ze stanowiskiem Stowarzyszenia Historyczno -Badawczego Galea przedstawionego w Miesięczniku Odkrywca pod tytułem: „Poszukiwacze na...
Read more →


    Blisko rok od powstania zarządzenia w sprawie udostępnienia gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań...
Read more →

Jak pracują archeolodzy? Co się dzieje na stanowiskach archeologicznych i dlaczego wydobywanie zabytków to skomplikowana i delikatna czynność? Dowiecie się tego w części 1.
Read more →