Kolejne pisma uzupełniające do MKiDN

Wysłaliśmy 19.06.2020r., kolejne pismo uzupełniające do MKiDN związane z bieżącymi problemami w urzędach. Dotyczy ono konkretnie powiadomień policji o wydanych decyzjach, potrzeby rozwiązania tego problemu i usunięcia danych poszukiwaczy pozyskanych w ten sposób przez policję. Udostępniamy Wam korespondencję z MKiDN wraz z załącznikami, o których mowa w piśmie. Trzech dokumentów-pozwolenia, odmowy zmiany decyzji oraz odwołania nie publikujemy, ponieważ mamy zgodę poszukiwacza jedynie na posługiwanie się nimi w rozmowach z MKiDN.

 

Zespół PZE