Kolejne spotkanie przed nami

Zgodnie z zapowiedzią otrzymaliśmy dzisiaj na skrzynkę Polskiego Związku Eksploratorów długo oczekiwany szkic nowych zapisów w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, regulujących zasady amatorskich poszukiwań zabytków. W najbliższy poniedziałek tj. 5 października br. odbędzie się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego przy Departamencie Ochrony Zabytków, na którym będziemy dyskutować nad ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami tego dokumentu. Ze wstępnych analiz zauważamy kilka braków oraz zapisy, które budzą nasze wątpliwości i zdaniem PZE w tej formie są nie do przyjęcia. Departament Ochrony Zabytków zwrócił się do uczestników rozmów z prośbą o nieupowszechnianie szkicu ustawy przed nadchodzącymi konsultacjami. Chodzi o to, by nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, zanim dokument nie zostanie dopracowany. W związku z tym musicie jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość.