Komunikat w sprawie poszukiwań wykrywaczem na plażach

Poszukiwania z wykrywaczem na plażach

Informujemy,że Urząd Morski w Słupsku wydał 29.01.2019 r. komunikat ,który znacznie ułatwia poszukiwaczom realizację swojego hobby w ramach istniejących uregulowań prawnych.

Komunikat Urzędu Morskiego w Słupsku w sprawie poszukiwań na plaży

Urząd Morski w Słupsku informuje, iż przeszukiwanie plaży wykrywaczem metali nie wymaga zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, przy zachowaniu następujących zasad:
1. obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce),
2. przeszukiwania można wykonywać tylko w sposób niestwarzający uciążliwości dla plażowiczów, najlepiej w godzinach porannych i wieczornych,
3. należy zasypywać wykonane przez siebie wykopy.
Jednocześnie przypominamy, że sposób postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397). 
http://www.umsl.gov.pl/index.php?limit=4&start=8


Przypominamy też ,że już w 2015 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał podobny komunikat,który obowiązuje do obecnej chwili.

Odnosząc się do licznych pytań o zezwolenia na przeszukiwanie plaż wykrywaczami metali, biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla terenu pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwania pisemnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Szczecinie na wykonywane hobbystycznie przeszukiwania, przy zachowaniu następujących zasad:
1. obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich oraz na terenie Wolińskiego Parku Narodowego),
2. przeszukiwania można wykonywać tylko w sposób niestwarzający uciążliwości dla plażowiczów, najlepiej w godzinach porannych i wieczornych,
3. należy zasypywać wykonane przez siebie wykopy.
Jednocześnie przypominamy, że sposób postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397). Zwracamy także uwagę, że Urząd Morski w Szczecinie nie jest właścicielem ani zarządcą gruntów w pasie technicznym (są nimi właściwe terytorialnie starostwa powiatowe lub gminy), zatem niniejsza informacja dotyczy jedynie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jako organu odpowiedzialnego za ochronę brzegu morskiego.
Zródło:
http://www.ums.gov.pl/92-przeszukiwanie-plazy-wykrywaczami-metalu.html

Warto zaznaczyć,że komunikaty te odnoszą się jedynie do plaż podlegających pod wymienione Urzędy Morskie . Urząd Morski w Gdyni nie wydał do tej pory podobnego stanowiska o co będziemy usilnie zabiegać.