Konsultacje z przedstawicielami DOZ i NID

22 czerwca 2020r., odbyło się kolejne już spotkanie w cyklu konsultacji z przedstawicielami DOZ i NID, które trwają od maja 2018 roku
Podobnie jak poprzednio nie było rozbieżności wśród reprezentacji poszukiwaczy. Tym razem weszliśmy jednak na tematy trudne pod względem prawnym, jak i ideowym. Tu doszło do wymiany poglądów na temat archeologii nowożytnej pomiędzy PZE a NiD.
Centrum sporu było postrzeganie terenów bitew wojen XX wieku na obszarze Polski. Wydaje się, że dojdziemy w tej sprawie do porozumienia. Drugim ważnym problemem, którego nie udało się dokończyć i będzie kontynuowany za tydzień są strefy poszukiwań, gdzie będą obowiązywały uproszczone zasady, gdzie poszukiwania będą dozwolone na obecnych zasadach lub wręcz zabronione.
Co do tych ostatnich nie było różnicy zdań pomiędzy ministerstwem a stroną społeczną. Nie budziły też wątpliwości tereny, na które w ogóle żadna zgoda czy rejestracja nie będzie wymagana. Najwięcej problemów pojawiło się w kwestii terenów, nazwijmy je roboczo „niejednoznacznych archeologicznie” Tu bazą odniesienia są karty AZP, które niosą ze sobą dużo informacji ale i jeszcze więcej dezinformacji, gdyż zapisane dane często nie spełniają definicji stanowiska archeologicznego, co strona ministerialna zdaje się zauważać i rozumieć.
Tak jak w poprzednich przypadkach przygotowaliśmy materiały do dyskusji. Były to odpowiedzi na zadane przez ministerstwo pytania, ale też problemy które dostrzega PZE. Poniżej przedstawiamy Wam kolejne pisma przedłożone ministerstwu zawierające nasze postulaty i pogląd na zadane problemy.
Zaplanowane są jeszcze dwa spotkania tego typu w najbliższych tygodniach, a po tym terminie zostanie nam przedstawiony projekt rozwiązań prawnych, opartych na ustaleniach, jakie zapadły podczas rozmów ze stroną rządową podczas konsultacji. W międzyczasie zostaną przeprowadzone konsultacje międzyresortowe oraz w środowisku konserwatorskim i archeologicznym.
Do omówienia pozostały jeszcze takie tematy jak: własność, pola bitew, strefy prowadzenia poszukiwań, kwestie techniczne nagrody oraz kary. Nie poruszyliśmy jeszcze zagadnień z zakresu ustawy o broni i amunicji i mamy nadzieję, że MKiDN nie przerzuci zagadnień związanych z tym problemem na inne ministerstwo i trafi to pod uzgodnienia międzyresortowe.

W pewnych kręgach panuje przekonanie, że w zespole ministerialnym, nie pracuje się nad zmianą prawa, a jedynie przepisów. Pragnę w tym miejscu uświadomić, że przepisami prawa są ustawy oraz rozporządzenia, a kierujący takie „zarzuty” zdają się nie rozumieć tych terminów. Spotkania zespołu wpisują się w prace nad zupełnie nową ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W spotkaniu uczestniczyli: Magdalena Haber, Marcin Perliński, Michał Antczak, Dawid Stec, Andrzej Daczkowski, Zbyszko Janiszewski, Michał Majchrowicz.
Z ramienia PZE w spotkaniu udział wzięli: Joanna Kaferska-Kowalczyk, Artur Troncik – Saper, Sławek Stańczak i ja, czyli Jacek Wielgus