Leśny savoir vivre

Ponad dwa lata temu w Lasach Państwowych rozpoczął się pewien bardzo istotny dla poszukiwaczy proces: „ Zauważono, że od 1991 r., czyli momentu wejścia w życie ustawy o lasach zmieniły się znacząco preferencje i potrzeby społeczne. Chcąc umożliwić swobodne korzystanie z terenów leśnych, Lasy Państwowe podjęły współpracę z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających miłośników survivalu, bushraftu, czy eksploracji”- mówiła w 2018 r. Anna Pikus Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasów.
Równo dwa lata temu nasze rozmowy z przedstawicielami LP zaowocowały powstaniem zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przychylnej dla poszukiwaczy formie.
Dziś coraz więcej nadleśnictw udostępnia nam swoje tereny do poszukiwań. Liczymy na dalszą owocną współpracę. 
W zamian pokażmy, że umiejętne i bezpieczne realizowanie naszej pasji w żaden sposób nie zagraża lasom. 
I my przyłączamy się w tym dniu do apelu Lasów Państwowych. Kochajmy przyrodę. Lasy są naszym dobrem wspólnym.


Joanna Kaferska-Kowalczyk
PZE

 

Leśny savoir vivre - wideo