Lista pytań i odpowiedzi PZE do MKiDN

Poniedziałek (29.06.2020r.) to zwyczajowe już spotkanie konsultacyjne grupy roboczej zajmującej się pracami zmierzającymi do unormowania prawnych aspektów poszukiwań w Polsce, praw i obowiązków poszukiwaczy.

Powoli zbliżamy się do końca prac, a jak się domyślacie, finisz jest najtrudniejszy.
Doszliśmy do momentu, gdy każdy szczegół, w którym przysłowiowy diabeł siedzi może być bardzo istotny dla zapisów całej ustawy. Łatwo jednak nie jest i ważnym aspektem rozmów jest przygotowanie do tematów, w których próbujemy się poruszać.
O ile pod kątem rozumienia prawa kodeksowego nie ma żadnych rozbieżności pomiędzy uczestnikami rozmów, to pod względem wiedzy archeologicznej tak różowo już nie jest. W tym przypadku bazujemy głównie na doświadczeniach i wiedzy przedstawicieli PZE i Misji Skarb.
Niestety tracimy też sporo czasu na rozmowy o rzeczach oczywistych. Nie wszyscy przedstawiciele środowiska biorący udział w spotkaniach są w równym stopniu przygotowani z zakresu prawa administracyjnego, prawa własności, procedur związanych z funkcjonowaniem urzędów, czy wiedzy archeologicznej i praktycznej związanej z poszukiwaniami. Udział w zespole konsultacyjnym w MKiDN nie jest miejscem do nauki, bo czas gra na naszą niekorzyść... To jednak pokazuje, że szkolenia z zakresu wstępu do archeologii będą niezbędne w ramach dostępu do platformy dla poszukiwaczy.

Zadajecie często pytanie o to, czy prawo, przepisy się zmienią , bo na razie rozmawiamy tylko o tym, jak będzie wyglądała platforma dla poszukiwaczy. Odpowiedź brzmi, tak. Przepisy się zmienią. Udział w platformie będzie gwarantował zabezpieczenie interesów zarówno poszukiwaczy jaki i państwa. To rozwiązania, które wykluczą uznaniowość urzędników i policji. Prawa i obowiązki poszukiwacza zostaną na tyle jasno określone, by nie dochodziło do swobodnych interpretacji przepisów.
To w jaki sposób dziś modelujemy Platformę określając potrzeby, możliwości i obowiązki poszukiwaczy nie zapominając przede wszystkim o wpływie naszych działań na dziedzictwo kulturowe naszego kraju, przełoży się wkrótce na określenie nowych przepisów prawa.
Bardzo ważnym tematem, który rozpoczęliśmy, a zaznaczył go Artur Troncik – Saper było podjęcie tematu własności i współwłasności odnajdowanych przedmiotów. Zdaniem PZE, jeżeli chodzi o zabytki archeologiczne, to prawo jest w tym zakresie jednoznaczne i daje tu pierwszeństwo państwu. Wydaje się jednak, że w pewnych przypadkach będą mogły być odstępstwa od tej zasady. Rozmowy i uszczegółowienia w tej kwestii trwają.
Co do zabytków i przedmiotów niezabytkowych wiążące będą również zapisy ustawy o rzeczach znalezionych. Rozmawialiśmy również o znaleziskach wielkogabarytowych takich jak np. pojazdy pancerne i inne. W tym zakresie do rozstrzygnięć jeszcze nie doszło, gdyż temat wiąże się z wieloma problemami do rozstrzygnięcia. Są nimi prawo własności, kto miałby pokrywać koszty wydobycia, co w sytuacji, gdy państwo nie jest zainteresowane takim znaleziskiem? .. itd.

Po poprzednim spotkaniu otrzymaliśmy listę zagadnień i problemów, które pojawiły się w trakcie dyskusji do opracowania. Listę pytań i odpowiedzi PZE zamieszczamy pod niniejszym wpisem. Zachęcamy do przeczytania.

Ku naszemu zadowoleniu argumentacja zawarta w opracowaniu została przyjęta przez wszystkich uczestników rozmów. Dziękujemy osobom zaangażowanym w sprawę za udział w spotkaniu.

PZE