Ostatnie spotkanie

20 października 2020 r., odbyło się ostatnie spotkanie zespołu konsultacyjnego prowadzonego przez Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem spotkania było podsumowanie prac związanych z kształtem nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że strona ministerialna uwzględniła praktycznie wszystkie uwagi Polskiego Związku Eksploratorów oraz innych uczestników rozmów, złożone do wstępnego szkicu ustawy. Udało się również rzutem na taśmę wprowadzić kilka zapisów wspierających organizacje pozarządowe, jakimi są stowarzyszenia i fundacje poszukiwawcze, a to za sprawą Marcina Perlińskiego z Brodnickiej Grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej. Marcin jest prawnikiem z wykształcenia i w konsultacjach dbał, by zapisy zgodne były z literą prawa.

W tej chwili będą nanoszone na projekt ostatnie poprawki przed jego publicznym okazaniem, które powinno nastąpić w drugiej połowie listopada. Wtedy to projekt wejdzie pod konsultacje społeczne oraz międzyresortowe. Na tym etapie pewne poprawki będą mogły być jeszcze przez stronę społeczną wnoszone.

Nowa ustawa powinna być procedowana wiosną przyszłego roku, a przepisy wejdą w życie po okresie przejściowym, który będzie trwał kilka miesięcy. Gdy ukaże się projekt ustawy, postaramy się krok po kroku omówić i wytłumaczyć wszystkie jego elementy.

Zanim to jednak nastąpi, Departament Ochrony Zabytków wraz z Polskim Związkiem Eksploratorów, zajmą się ujednolicaniem procedur w wydawaniu pozwoleń. Będziemy pracować nad wytycznymi dla wojewódzkich konserwatorów zabytków w kwestiach związanych z poszukiwaniami obecnie, czyli zanim nowe przepisy wejdą w życie.

 

W imieniu PZE

Jacek Wielgus