Oświadczenie Polskiego Związku Eksploratorów

W dniu 7 maja otrzymaliśmy pismo z MKIDN w sprawie… no właśnie jakiej ?


Jak wiecie od prawie pół roku oczekujemy na odpowiedzi w sprawach prostych i nieskomplikowanych. Takich, które już dzisiaj mogły by wyjaśnić nam wiele niedomówień i niedoprecyzowań w interpretacji obecnych przepisów.

Niestety przedstawiciele Departamentu Ochrony Zabytków nie są w stanie na nie odpowiedzieć. Uważamy, że jest to przejaw lekceważenia środowiska oraz próba wciągnięcia Polskiego Związku Eksploratorów oraz innych organizacji w konsultacje pozorowane. Inaczej nie można nazwać dotychczasowych działań DOZ w kontekście składu RODA, działań WKZów oraz organów ścigania.
 

Wzywamy zatem publicznie Panią Magdalenę Marcinkowską, pełniącą funkcje wicedyrektora Departamentu Ochrony Zabytków, aby podległy jej urząd potraktował obywateli Polski zgodnie z obowiązującym prawem, czyli artykułem 35 i 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i raczył nam rzeczowo odpowiedzieć.
Poza niniejszym oświadczeniem w trybie artykułu 37 KPA składamy pismo z ponagleniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Jednocześnie Polski Związek Eksploratorów podtrzymuje swoją ofertę wynajęcia sali odpowiedniej dla większej niż ministerialne pomieszczenia liczby osób. Uważamy jednak, że takie zabiegi nie będą konieczne gdy MKiDN przyjmie do wiadomości, że przedstawiciele PZE reprezentują kilkadziesiąt stowarzyszeń i ponad dwa tysiące poszukiwaczy i stosownie do takiej reprezentacji będą ważyć nasze głosy.

Przypominamy, że Polski Związek Eksploratorów wystosował dwa pisma z zapytaniem, między innymi o skład ilościowy reprezentacji, na miesiąc przed planowanym spotkaniem. Odpowiedź z MKiDN nadeszła na dwa dni przed spotkaniem. Tak więc zrzucanie odpowiedzialności na PZE za zaistniałą sytuację jest niestosowne.

 

Polski Związek Eksploratorów
Jacek Wielgus
Prezes Zarządu

 

 

 

str 2.

Jest to odpowiedź na poniższe pismo dt. Stanowisko PZE i odpowiedź na pismo z MKiDN z 4 grudnia 2018 r.

 

http://pze.org.pl/Polski_Zwiazek_Ekspolratorow/stanowisko_pze_i_odpowiedz_na_pismo_z_mkidn_z_4_grudnia_2018_r?fbclid=IwAR2By-tswc15wWfBylhZUF_5HfTK1OWrs-1wfNYbQQoH5ILPYmf-0KKt5lM