Podsumowanie prac zespołu konsultacyjnego.

Na łamach Miesięcznika Odkrywca ukazał się dziś obszerny materiał Andrzeja Daczkowskiego podsumowujący etap prac zespołu konsultacyjnego przy Departamencie Ochrony Zabytków. Zespół został powołany na wniosek środowisk eksploracyjnych w Polsce zrzeszonych w federacji, jaką jest Polski Związek Eksploratorów. Do zespołu zostało zaproszonych również kilka organizacji oraz osób spoza PZE. Prace grupy konsultacyjnej rozpoczęły się w maju 2018 roku i trwały do lipca bieżącego roku. W tym czasie pomiędzy DOZ przy MKiDN, a PZE wymieniono dziesiątki pism, a pomiędzy PZE i innymi instytucjami prawie półtora tysiąca. Analizowaliśmy system i pomagaliśmy poszukiwaczom w sprawach bieżących. Interweniowaliśmy wtedy, gdy ich prawa były naruszone. Dobrze przygotowaliśmy się do rozmów.
Andrzej w swym felietonie nie wspomniał o takich stowarzyszeniach jak Wizna czy Galea, które również uczestniczyły w spotkaniach na pewnym ich etapie. Reduta dołączyła na ostatniej prostej i choć była obecna do ostatniego spotkania, przed końcowym podsumowaniem zebranych w toku konsultacji wniosków, poinformowała, że nie chce brać na siebie odpowiedzialności za efekt końcowy rozmów. Ministerstwo, uczestnicy konsultacji, jak również nikt z poszukiwaczy, nigdy jednak nie widział żadnego opracowania dotyczącego zmiany przepisów, które wyszłoby od tego stowarzyszenia i być może właśnie w tym tkwi problem.
W tej chwili trwają jeszcze ostatnie szlify propozycji nowej ustawy i wkrótce zapoznamy się z projektem, który następnie zostanie poddany pod konsultacje międzyresortowe oraz, co dla nas ważniejsze, pod opinię środowiska eksploracyjnego. Ma to być wstępny projekt, który zapewne będzie wymagał doszlifowania szczegółów.

www.odkrywca.pl