Poszukiwacze na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

            17 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie środowisk poszukiwawczych skupionych wokół Polskiego Związku Eksploratorów z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych panem Andrzejem Koniecznym. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Dyrektora, co zasługuje na szczególne podkreślenie. W telekonferencji udział wzięli:
Ze strony Lasów Państwowych:
Pan Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Pani Anna Pikus Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu 
Pani Kalina Juszczyk
Pan  Marek Maciantowicz Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze 
Ze strony środowisk eksploracyjnych:
Jacek Wielgus Prezes Polskiego Związku Eksploratorów
Joanna Kaferska-Kowalczyk Pełnomocnik d.s. Informacji Publicznej i Komunikacji PZE
Marcin Gładki Prezes Fundacji Dajna im. Profesora Jerzego Okulicza Kozaryna
Stanisław Dudziec Prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego - PZE
Artur Troncik Doradca d.s. Poszukiwań i Poszukiwaczy PZE
Arkadiusz Wyrzykowski Prezes Weles Grupa Historyczno Eksploracyjna, Sławomir Grabowski Członek Zarządu.
Tomasz Koźlarek Prezes Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Warta
       Tematem spotkania było podsumowanie dwóch lat obowiązywania Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.
W trakcie spotkania goście DGLP zaprezentowali swoje uwagi na temat działania w/w zarządzenia w praktyce. Na wstępie omówiono pozytywne efekty, jakie przyniosło uregulowanie procedur i zasad wydawania zgód na poszukiwania. Tematami poruszonymi przez stronę społeczną  były również pojawiające się jeszcze nadal problemy w uzyskiwaniu zgód na udostępnienie terenów leśnych do poszukiwań w niektórych nadleśnictwach i wymagań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Poruszono również kwestię dzierżawy terenów leśnych do poszukiwań, a także innych problemów w relacjach z nadleśnictwami.
Przedstawiciele DGLP z uwagą wysłuchali uwag przygotowanych przez stronę społeczną. Ustalono, że cały pakiet wniosków zostanie przekazany w formie pisemnej z propozycjami rozwiązań, które ułatwią współpracę poszukiwaczy z nadleśnictwami.
Pan Dyrektor Andrzej Konieczny przedstawił z kolei problemy związane z użytkowaniem lasów przez różne sposoby aktywności leśnej oraz zagrożeniami, jakie ze sobą niosą. Z uznaniem przyjął fakt, iż w program szkoleniowy Polskiego Związku Eksploratorów włączyliśmy materiały edukacyjne przygotowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Nadmienił, że często otrzymuje relacje zdjęciowe z akcji uprzątania lasów nadsyłane przez poszukiwaczy, co pokazuje, że zasługujemy na miano odpowiedzialnych użytkowników lasów.
       W trakcie spotkania padły z obu stron propozycje współpracy w zakresie pogłębienia działań edukacyjnych polegających na włączeniu środowiska eksploratorów takie działania jak: publikowanie na łamach prasy branżowej artykułów o tematyce poszukiwawczej w kontekście odkryć na terenach zarządzanych przez Lasy państwowe, rozszerzenie tematyki szkoleń dla poszukiwaczy oraz zorganizowanie konferencji tematycznej przez DGLP. Przyjęto także deklarację współpracy przy przedsięwzięciach terenowych.
Jesteśmy Pewni, że dzisiejsze spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy środowiska eksploracyjnego z Lasami Państwowymi za obopólną korzyścią.
Dziękujemy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za zaproszenie i uznanie wkładu poszukiwaczy w ochronę środowiska i zasobów leśnych. 


Jacek Wielgus
Polski Związek Eksploratorów