Spotkanie zespołu konsultacyjnego w zakresie zmian przepisów.

W dniu 15 czerwca 2020r., odbyło się kolejne z zapowiadanych spotkań zespołu konsultacyjnego w zakresie zmian przepisów dotyczących poszukiwań w Polsce. W spotkaniu tak jak dotychczas wzięli udział zaproszeni przez Departament Ochrony Zabytków przedstawiciele środowiska eksploratorów oraz pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków, jak i Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czyli agend rządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na wstępie spotkania pani Dyrektor DOZ dr hab. Katarzyna Zalasińska nawiązała do naszego pisma, w którym przedstawiliśmy szereg problemów związanych z wydawaniem pozwoleń w urzędach konserwatorskich, przeanalizowanych na podstawie dokumentów z dwóch ostatnich lat.
Na początku Pani Dyrektor odpowiedziała na najważniejszy problem zgłoszony przez Polski Związek Eksploratorów, a dotyczący zawiadamiania policji o wydanych decyzjach na poszukiwania (w tym o wszczętych postępowaniach administracyjnych). W woj. Mazowieckim odstąpiono już od takiej praktyki, po naszej interwencji w ubiegłym roku, jednak WUOZ w Poznaniu i podległe Delegatury oraz WUOZ we Wrocławiu nadal stosuje takie praktyki.
MKiDN zgodziło się z naszą argumentacją i WKZ-ety odstąpią od tych powiadomień, co jest niewątpliwym sukcesem. Temat uznamy za całkowicie zakończony, gdy Wasze dane, które już znajdują się w „bazach” policyjnych zostaną usunięte.
W dalszym ciągu MKiDN przygotowuje wytyczne dotyczące zgłoszonych przez nas problemów, które mają ujednolicić stosowanie prawa przez poszczególne urzędu, tak by nie dochodziło do różnych interpretacji tych samych przepisów.
W załączniku przedstawiamy pismo z opracowanymi przez nas zagadnieniami.

Następnie przeszliśmy do omawiania punktów z zadanych nam pytań dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu wizji funkcjonowania platformy internetowej dla poszukiwaczy.
Wszyscy uczestnicy zabrali głos i miło nam zakomunikować, że tak jak poprzednio mówiliśmy jednym głosem bez wyjątku.
Kilka dni temu DOZ wysłał do wszystkich biorących udział w konsultacjach zbiór pytań dotyczących powstania przyszłej platformy. By nie tworzyć wielogłosu ze strony środowiska poszukiwaczy, Polski Związek Eksploratorów zaprosił wszystkich uczestników rozmów do wspólnej grupy konsultacyjnej, aby nie tracić czasu na dyskusje podczas rozmów w ministerstwie. W ten sposób wypracowane wspólne stanowisko przyspieszyło znacznie tempo rozmów. Jedynie, pomimo wcześniejszego zaproszenia, do wewnętrznej grupy konsultacyjnej nie przystąpił Michał Majchrowicz.
Zaproszenie jest nadal otwarte. Nieobecność w wewnętrznych konsultacjach przedstawiciela Reduty, nie spowodowała jednak różnicy zdań podczas spotkania. Jest to miłym zaskoczeniem zwłaszcza w odniesieniu do fałszywych oskarżeń pod adresem uczestników rozmów zamieszczanych na profilu facebookowym tego stowarzyszenia, a nie dementowanych przez uczestników spotkania oddelegowanych przez Redutę. Dotyczy to zarzutu o kolaborację z władzą oraz innych skandalicznych wpisów.
Mamy nadzieję, że osoby oczerniające uczestników rozmów wreszcie zmądrzeją i się opamiętają.
W imieniu przedstawicieli PZE biorących udział w konsultacjach, jak i zapewne pozostałych uczestników rozmów, zapewniamy Was, że tak jak dotąd będziemy stać na straży praw poszukiwaczy. Idziemy do przodu i nie oglądamy się za siebie.

PZE