Zaproszenie na Zebranie Walne Polskiego Związku Eksploratorów

 

Zarząd Polskiego Związku Eksploratorów informuje,
że w dniu 23 marca 2019 roku odbędzie się II Zebranie Walne PZE.
W tym roku gościmy na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie w godzinach 11.00 – 16.00. Sala 202

 

Organizacje chcące uczestniczyć w zebraniu walnym mogą zgłaszać swój akces od dnia 18 marca 2019 r
Udział w zebraniu walnym PZE mogą wziąć organizacje zrzeszone w PZE, organizacje, które zgłoszą akces przystąpienia do związku, członkowie wspierający, goście związku oraz inne zainteresowane instytucje.

Wpisowe na zebranie walne wynosi 40 zł od osoby.
Opłata rejestracyjna pokrywa: bar kawowy, obiad, identyfikatory, materiały informacyjne, wynajem sali.
Ze względu na ograniczoną przestrzeń i duże zainteresowanie zebraniem reglamentujemy ilość delegatów do trzech reprezentantów z każdej organizacji. Dla członków wspierających przygotowaliśmy 80 miejsc. O przydzieleniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń!

Aby wziąć udział w zebraniu należy zarejestrować się poprzez zakładkę na stronie Polskiego Związku Eksploratorów pod nazwą „Zjazd Walny”

Organizacje chcące przystąpić do PZE w trakcie zebrania walnego powinny wykonać następujące czynności:
1. Wysłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej biura PZE: biuro@pze.org.pl, w tytule wpisując „Zgłoszenie zebranie walne PZE”, a w treści podając następujące informacje:
- Nazwa organizacji
- Imię i nazwisko zgłaszającego
- Imiona i nazwiska delegatów/przedstawicieli
- Adres mailowy i numer telefonu kontaktowego
- Skan lub fotokopię formularza zgłoszeniowego z podpisami
- Skan lub fotokopię uchwały zarządu organizacji o przystąpieniu do PZE
- Skan lub fotokopia upoważnienia dla delegatów/przedstawicieli do reprezentowania organizacji na
   zebraniu walnym PZE
2. Uiścić opłatę rejestracyjną - 40 zł od osoby. Wpłaty należy wykonać do dnia 21.03.2019, aby umożliwić przygotowanie niezbędnych dokumentów. Szczegóły w mailu zwrotnym.
W razie pytań odnośnie udziału i przebiegu zebrania prosimy o kontakt mailowy na: biuro@pze.org.pl, w temacie wpisując „Pytanie zebranie walne PZE”
Prosimy o przybycie na godzinę 10.00 w celu rejestracji uczestników zebrania.
Ze względu na charakter spotkania obowiązuje ubiór oficjalny!

Do zobaczenia w Warszawie!