Stanowisko Polskiego Związku Eksploratorów w sprawie odwołania spotkania przez Departament Ochrony Zabytków

Stanowisko Polskiego Związku Eksploratorów w sprawie odwołania spotkania konsultacyjnego organizowanego przez Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dniu dzisiejszym tj 2 kwietnia 2019 roku otrzymaliśmy pismo z DOZ informujące o przesunięciu spotkania na inny bliżej nieokreślony termin, w którym próbuje się zrzucić odpowiedzialność za odwołanie spotkania na Polski Związek Eksploratorów.

 

W związku z powyższym Polski Związek Eksploratorów wyraża stanowczy sprzeciw na tego rodzaju retorykę. Gdyby Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosował się do ogólnie przyjętych norm oraz terminów ustawowych w odpowiedziach na korespondencję, to do takiej sytuacji by nie doszło.

Nie zgadzamy się na to aby obywateli Polski traktować w tak niepoważny i lekceważący sposób.

 

Od początku prowadzenia rozmów ze stroną rządową strona społeczna w reprezentacji Polskiego Związku Eksploratorów oraz innych środowisk spoza PZE wnosiła różnego rodzaju zapytania natury prawnej. Pytania dotyczyły interpretacji przepisów dziś obowiązujących. Niestety ale od początku prowadzenia rozmów czyli od maja 2018 roku nie uzyskaliśmy ani jednej odpowiedzi na zadane problemy. Można wręcz przyjąć, że DOZ generalnie nie odpowiada na pisma lub nawet proste zapytania. Jeżeli już otrzymujemy jakąkolwiek odpowiedź to jest ona znacznie przeciągnięta w czasie.

 

Jedynymi sprawami, które udało się szybko i sprawnie załatwić to uzgodnienia kształtu zapisów w rozporządzeniu do ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, które prowadziła z PZE Pani Dyrektor Katarzyna Zalasińska.

 

Przed spotkaniem, które odbyło się 19 listopada 2018 roku, wysłaliśmy do DOZ maila z prośbą o informację dotyczącą formy spotkania, zagadnień jakie będą poruszane, składu osobowego oraz zapytanie o to co dzieje się z naszymi pismami? 

 

Na powyższe pytania nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi a w trakcie spotkania okazało się, że formuła przewidywała formę głosowania, gdzie 26 organizacji rejestrowych i prawie 2000 poszukiwaczy została „przegłosowana” przez kilka osób! Co mogliśmy przeczytać w sprawozdaniu z MKiDN opublikowanym po spotkaniu.

 

Polski Związek Eksploratorów zaprotestował przeciwko takiej formule spotkań i wystosował w tej sprawie pismo do MKiDN w dniu 14 grudnia 2018 roku. W piśmie tym oprócz żądania sprostowania kilku niezgodnych z faktami informacji powtórzyliśmy zadane ministerstwu problemy i pytania, na które nie otrzymaliśmy do tego czasu odpowiedzi.

 

W dniu 5 marca 2019 roku otrzymaliśmy z DOZ zaproszenie na kolejne spotkanie enigmatycznie nazwanym „grupą roboczą”

Natychmiast po otrzymaniu zaproszenia czyli 6 marca 2019 roku wysłaliśmy do DOZ maila z potwierdzeniem obecności przedstawicieli PZE i zadaliśmy kilka pytań natury formalnej o następującej treści:

 

 

Dzień dobry pani Wiolu,

 

W imieniu Polskiego Związku Eksploratorów bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście potwierdzam obecność naszych przedstawicieli.

W związku z zaproszeniem mam kilka pytań:

1. Ile osób może uczestniczyć w spotkaniu z każdego ze stowarzyszeń ?

2. Jaką formę będzie miało spotkanie

3. Proszę o przesłanie materiałów, które DOZ przygotowało na spotkanie

4. Jaki będzie skład uczestników spotkania ? Proszę  o listę uczestników i organizacji, które będą w nim uczestniczyły.

 

Przy tej okazji chciałbym jeszcze zapytać o odpowiedź z Państwa strony na nasze pismo z listopada 2018 roku ?

 

Pozdrawiam Serdecznie

Jacek Wielgus

 

 

Maila o podobnej treści powtórzyliśmy 9 marca 2019 roku.

W międzyczasie nawiązaliśmy również kontakt telefoniczny w tej sprawie.

Odpowiedź napłynęła nieomal po miesiącu czyli 1 kwietnia 2019 roku o następującej treści:

 

 

Szanowni Państwo,

 

bardzo dziękujemy za potwierdzenie udziału i zapraszamy na spotkanie. Jeśli chodzi o jego przebieg - spotkanie odbędzie się w formule tożsamej do poprzedniego, zaproszonych jest po 2 przedstawicieli z każdego stowarzyszenia, skład również będzie taki sam, jak ostatnio.

Zaplanowana jest dyskusja na temat postulatów przesłanych do MKiDN przez środowisko eksploratorskie. Nie są przewidziane żadne dodatkowe materiały.

 

Z pozdrowieniami,

Agnieszka Olech

 

 

Nie mogąc doczekać się odpowiedzi z Departamentu Ochrony Zabytków na dwa maile cytowane powyżej oraz ze względu na potwierdzenie w ostatniej chwili dotychczasowej formuły spotkań, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu reprezentacji Polskiego Związku Eksploratorów. Chcieliśmy w ten sposób uniknąć sytuacji wspomnianych na początku naszego komunikatu i wystosowaliśmy do DOZ maila o następującej treści:

 

 

Dzień dobry,

 

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Z uwagi na fakt, iż czekaliśmy na nią ponad 3 tygodnie a zaproszenie było dość ogólne to zdecydowaliśmy, że w ramach PZE udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń tworzących Polski Związek Eksploratorów. Taką decyzję podjęliśmy również ze względu na niesprostowanie przez MKiDN do dzisiaj protokołu z ostatniego spotkania. Aby uniknąć sytuacji, w której PZE zostanie "przegłosowane" przez kilka obecnych na spotkaniu stowarzyszeń zdecydowaliśmy, że reprezentacja PZE będzie w składzie ok 52 osób. Po dwie z każdego stowarzyszenia.

 

Pozdrawiam

Jacek Wielgus

 

 

Dziś dowiadujemy się, że spotkanie w ostatniej chwili zostaje odwołane.

To rażący brak profesjonalizmu zwłaszcza, że spora grupa delegatów pobrała urlopy okolicznościowe a nawet niektórzy przedstawiciele organizacji są już na miejscu.

Czyżby ministerstwo nie posiadało odpowiednio dużej sali ?

Ponadto w piśmie z DOZ czytamy, że zgodnie z przyjętym założeniem spotkanie robocze miało zakończyć pierwszy etap prac nad propozycją zmian co w następnym etapie miało być szeroko konsultowane.

Departament Ochrony Zabytków nie informował strony społecznej o żadnym etapie prac. Nie otrzymaliśmy dotąd żadnych propozycji a nawet nie odpowiedziano nam na żadne pismo w tej sprawie. Nie sporządzono do tej pory absolutnie żadnego protokołu uzgodnień. Więc jakie wspólne dokumenty Pani Magdalena Marcinkowska przytacza ?

 

Z początkiem marca 2019 roku została powołana do życia Rada Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do składu rady zaproszono szereg osób, które są między innymi zdeklarowanymi przeciwnikami udziału strony społecznej w odkrywaniu dziedzictwa kulturowego poprzez poszukiwanie pamiątek historycznych. Mało tego do władz rady powołano profesora, który jest zdeklarowanym przeciwnikiem stosowania wykrywaczy metali nawet podczas badań archeologicznych, co w dzisiejszych czasach jest wręcz uważane za szkodliwe dla efektów prac badawczych.

Nie zaproszono natomiast nikogo ze środowiska pasjonatów historii jakimi są eksploratorzy!

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż wynegocjowane zapisy dotyczące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie są realizowane przy decyzjach wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, co zgłaszaliśmy podczas spotkań!

W dniu 31 marca 2019 roku, podczas konferencji naukowej pod nazwą „Festiwal Trzech Stuleci” miała odbyć się debata przedstawicieli PZE i NID na temat skutków zmian w ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wykład wygłosił jedynie prelegent z Polskiego Związku Eksploratorów, gdyż jak przeczytał organizator cyt.  „Przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa otrzymali oficjalny zakaz publicznej polemiki z Polskim Związkiem Eksploratorów”

Zdaniem PZE powyższe przykłady pokazują dobitnie jak lekceważąco i niepoważnie traktowanych jest ponad 200 000 obywateli Polski.

 

Polski Związek Eksploratorów wzywa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do jednoznacznej deklaracji czy ministerstwo zacznie stronę społeczną traktować z należytym obywatelom szacunkiem, czy prowadzone rozmowy będą nadal miały charakter działań, naszym zdaniem pozornych? Odpowiedź na to pytanie będzie dla Polskiego Związku Eksploratorów wyznacznikiem dalszego udziału w pracach „grupy roboczej”.

Wzywamy DOZ do odpowiedzi na zadane kwestie w poprzednich pismach, których ustawowy termin minął wiele miesięcy temu!

Jeżeli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada odpowiedniego pomieszczenia do prowadzenia dialogu społecznego, to Polski Związek Eksploratorów jest gotowy wynająć na własny koszt odpowiednią do tego celu salę na terenie Warszawy.

 

Jednocześnie apelujemy do innych stowarzyszeń i organizacji zaproszonych na spotkanie:

Nie dajmy się poróżnić. Jesteśmy po tej samej stronie!

 

Polski Związek Eksploratorów

Prezes Zarządu

Jacek Wielgus