prof. Jerzy Prochwicz

By prof. Jerzy Prochwicz on 05/07/2017 about

Jerzy Prochwicz (ur. 1 lutego 1952 w Ząbkowicach Śląskich) – major Wojsk Ochrony Pogranicza i podpułkownik Straży Granicznej, doktor habilitowany, archiwista.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990–2000 kierował Archiwum Straży Granicznej.

W 1997 obronił dysertację doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej[1]. Autor publikacji z zakresu historii polskich formacji granicznych.

Rozprawę habilitacyjną na temat: „Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane problemy”, obronił w 2014 roku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia XX wieku.

 

żródło:Wikipedia

prof. Jerzy Prochwicz

Preacher: prof. Jerzy Prochwicz

Sometimes, as a preacher and someone who studies the Bible in all of it’s nitty-gritty details (and I love the details!), I don’t want to miss—and I don’t want us to miss—and something HUGE, even something huge in this passage.This passage really only has one point, or at least one fundamental assumption that makes this passage intelligible. It may seem like there are several points, but there is only one point, one underlining assumption, and it’s this:

Leave a reply