Skopiuj nowe hasło, które otrzymałeś z e-maila i zaloguj się:

Sprawdź i zaktualizuj dane konta, jeżeli wszystko się zgadza, zapisz zmiany: