Statystyki i wykresy

Na tej stronie będą pokazane statystyki i wykresy. Chodzi przede wszystkim o różnego typu dane związane z ilością zapytań kierowanych do PZE, ale także liczby spraw sądowych i efektów prowadzonych spraw.

Będa także statystyki pozyskiwane z urzędów i policji.

Liczba poszukiwaczy, którzy uzyskali wsparcie w latach 2021/2022

0

Liczba pism i wniosków o informację publiczną, wysłanych do urzędów w imieniu poszukiwaczy.

0

Liczba interwencji dla członków PZE i osób spoza organizacji.

Nie zawsze dzialania na rzecz poszukiwaczy są realizowane dla czlonków PZE. Jeżeli sytuacja tego wymaga, bądź sprawa jest na tyle wyjątkowa podejmujemy działania mimo iż osoba nie należy do związku.

Często interwecje takie mają na celu pozyskanie cennych informacji bądź efektów nacisku na urzędy.

 • Członek PZE
 • Spoza PZE

Liczba spraw w toku

0

Liczba prowadzonych spraw i postępowań drogą administracyjną

Na wykresie poniżej pokazujemy liczby spraw które uzyskały swój numer akt i mają charakter postępowania formalnego.
Są to na ogół postępowania sądowe, odwoławcze, protesty i skargi.

 • I – Urzędy konserwatorskie
 • II- MKDNiS, DOZ, NID
 • III – Lasy
 • IV – inne

Statystyki interwencji PZE w 2021/2022 roku

Niniejszy wykres pokazuje liczbę podejmowanych przez PZE interwecji i spraw w imieniu poszukiwaczy.

Są tu wszystkie podejmowane sprawy, a ich przebieg nie zawsze ma swój finał. Są sprawy które prowadzone są w dalszym ciągu.

 • Pomoc w złożeniu wniosku
 • Odwołanie od decyzji
 • Ponaglenie
 • skarga do ministerstwa
 • lasy
 • Uzup/wezw.
 • Porada
 • Skarga sąd

Statystyki liczby wniosków na poszukiwania porzuconych i ukrytych zabytków, skierowanych do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w całym kraju w zestawieniu porównawczym z liczbą uzyskanych tą drogą pozwoleń.

 • Ilość wniosków
 • Ilość pozwoleń

Procentowa liczba odmów lub odrzuceń wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Zestawienie na kolejne lata, gdzie wartość 100% to liczba wszystkich złorzonych wniosków w danym roku.

 • Ilość odmów w %

Liczba przyznanych nagród w kolejnych latach w zestawieniu z liczbą wystosowanych o to wniosków.

 • Liczba przyznanych nagród
 • Liczba wniosków

Wartości pieniężne przyznawanych w kolejnych latach nagród pieniężnych w zestawieniu z łączną kwotą w danym roku przeznaczoną na nagrody.

 • Wartość przyznanych w danym roku nagród w PLN
 • Średnia wartość nagrody w PLN

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dane dotyczące czynu  z art. 109 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Postepowania wszczęte
 • Postępowania zakończone
 • Zakończone- brak znamion przestępstwa
 • Przestępstwa stwierdzone
 • W tym przestępstwa stwierdzone z narzędziem wykrywacz metalu
 • Akty oskarżenia
 • Prawomocne wyroki skazujące
 • Liczba podejrzanych
 • Podejrzani złapani na gorącym uczynku
 • Prawomocne wyroki skazujące