DLACZEGO WARTO BYĆ W PZE?

PZE to związek stowarzyszeń-członków zwyczajnych i indywidulanych poszukiwaczy-członków wspierających. Stworzyliśmy Federacją by działać wspólnie na rzecz zmiany przepisów związanych z poszukiwaniami, kolekcjonerstwem. Czym więcej nas jest, tym lepiej.

Polscy poszukiwacze w obliczu fatalnie skonstruowanego prawa do poszukiwań potrzebują swojego silnego przedstawiciela. Naszym głównym celem są działania na rzecz zmiany prawa do poszukiwań w Polsce na bardziej przyjazne na wzór Danii, Norwegii, Holandii, Anglii. Kolejnym celem jest wsparcie merytoryczne, edukacja i ochrona poszukiwaczy w ramach istniejących przepisów. Każdego dnia podejmujemy działania monitorujące funkcjonowanie obecnego prawa oraz systemu wydawania pozwoleń ponieważ niestety tutaj jest bardzo duży problem w urzędach zarówno techniczny (system jest mało sprawny), jak i interpretacyjny związany z przepisami. Urzędnicy niestety sami mają problem ze stosowaniem i respektowaniem przepisów do poszukiwań. Bardzo często wydając decyzje kierują się własną subiektywna opinią i uprzedzeniami na temat poszukiwań i poszukiwaczy. W związku z tym pomagamy ludziom w przejściu tej trudnej procedury urzędniczej. Jesteśmy na bieżąco z informacjami o problemach w poszczególnych urzędach, wiemy co gdzie nie gra. Rozwijamy dla Was kontakty i współpracę z Lasami Państwowymi, ponieważ są to tereny bardzo atrakcyjne dla naszego pasjonatów poszukiwań. Pomagamy przy wnioskach, odwołaniach, ponagleniach i skargach.

Przygotowaliśmy również blog poradnik Poszukiwacz Weekendowy, w którym znajduje się wiele aktualnych porad i gotowych dokumentów opisujących w jaki sposób poszukiwać by nie narażać się na kłopoty z prawem. Jest to poradnik, który jest odpowiedzią na większość podstawowych problemów poszukiwaczy związanych z poszukiwaniami. Dzięki tym materiałom nie musimy już tak często odpowiadać na podstawowe, nurtujące Was pytania. Sprawy poważniejsze takie jak odwołania, skargi, ponaglenia skargi do WSA wymagają już z reguły kontaktu z nami.

Dlaczego pomagamy w sprawach urzędowych?

Nie jest to spowodowane bynajmniej sympatią do systemu, wręcz przeciwnie. Mamy ten system dość dobrze zdiagnozowany, wiemy że jest fatalny, niewydolny, tak naprawdę fikcyjny i nastawiony na reglamentację wszelkich poszukiwań. Niestety system ten jak na razie skutecznie się broni mimo braku dowodów i argumentów dla uzasadnienia wprowadzanych przepisów… Uważamy, że system ten można zorganizować zupełnie inaczej. Póki co jednak staramy się by poszukiwacze nie narażali się na opresyjne działania ze strony organów ścigania. Oferujemy naszym poszukiwaczom pomoc prawną gdy pojawią się jednak problemy pod warunkiem że nie mają przedmiotów zakazanych z ustawy o BiA czy połowy stanowiska archeologicznego w domu. Przede wszystkim jednak zaczynamy współpracę od krótkiego szkolenia z podstaw związanych z zabytkami archeologicznymi, przepisów, niewybuchów i innych niebezpiecznych przedmiotów czy zachowania w lesie. Chcemy by poszukiwacze byli świadomi swoich praw ale też obowiązków niezależnie od tego czy zdecydują się poszukiwać z pozwoleniem konserwatora czy też bez.

Sama legitymacja nie uprawnia jeszcze do legalnych poszukiwań ale pomagamy w ogarnięciu tego tematu. Takie są korzyści z przynależności do PZE. Staramy się pomagać w miarę możliwości wszystkim poszukiwaczom ale pierwszeństwo mają nasi członkowie. Pomoc prawna inna niż urzędowa i doradcza czyli obrona w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa nielegalnych poszukiwań etc. dotyczy tylko członków PZE. W innych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję indywidulanie.Każdy może zostać członkiem PZE.

Nasza federacja to najliczniejsza i największa obszarowo organizacja.

Obejmujemy teren całego kraju.
Naszą siłą jest liczba organizacji i niezależnych członków wspierających. Jesteśmy wszędzie !
  • Liczba członków: 3000
  • Liczba sympatyków: 11000
  • Liczba stowarzyszeń: 56

Dlaczego?