Raport British Museum z 23 stycznia 2024 r.

Jak wiecie, bardzo często ze strony naszych przeciwników padają rozmaite „argumenty”, przeciwko zmianie przepisów, z których zresztą wiele znalazło miejsce w uzasadnieniu poselskiego projektu o uchylenie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. Wykazujemy oczywiście ich bezzasadność ale warto pokazać to również w odniesieniu do systemu brytyjskiego na przykładzie najnowszego raportu rocznego British Museum z…

Czytaj dalej

Komisja Kultury-11 kwietnia, Sejm-12 kwietnia 2024 r.

Wczoraj na Komisji Kultury posłowie z KP Polska 2050 zaproponowali zmianę przedmiotu ustawy z uchylenia ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. na zmianę ustawy z dnia 1 lipca 2023 r. Posłowie Lewicy i PSL byli temu przeciwni i optowali za całkowitym uchyleniem. Posłowie PiS i Konfederacji byli przeciwni zarówno uchyleniu ustawy jak i przedłużaniu…

Czytaj dalej

Dzisiaj Sejm, wczoraj Komisja Kultury

Dzisiaj w Sejmie przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257 i 285) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 5) Według porządku obrad sprawozdanie powinno zostać przedstawione pomiędzy godz. 17:15…

Czytaj dalej

Poselski projekt ustawy o uchylenie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami narusza przepisy Konstytucji.

Projekt ustawy narusza w opinii Biura Legislacyjnego art. 122 ust. 2 lub art. 2 Konstytucji RP. Tak jak przypuszczaliśmy Biuro Legislacyjne Sejmu nie mogło przejść obojętnie wobec uchybień legislacyjnych ale przede wszystkim wobec naruszenia nakazu zachowania odpowiedniej vacatio legis. Według przepisów ustawa uchylająca ustawę zmieniającą inną ustawę może wejść w życie nie później niż ostatniego…

Czytaj dalej

Informacja przestrzenna o zabytkach, czyli jak państwo polskie wypełniło zapisy rozporządzenia INSPIRE wydając blisko 40 mln złotych- wstęp do analizy

Informacja przestrzenna o zabytkach, czyli jak państwo polskie wypełniło zapisy rozporządzenia INSPIRE wydając blisko 40 mln złotych- wstęp do analizy   Czym są dane? Dane, za popularną sieciową encyklopedią, to zbiory wartości, które przekazują informacje, opisując ilość, jakość, fakt, statystyki, inne znaczenia lub sekwencje symboli, które mogą być dalej interpretowane i przetwarzane. W państwie prawa…

Czytaj dalej