Polski Związek Eksploratorów

Największa organizacja w Polsce, zrzeszająca poszukiwaczy, historyków, eksploratorów i badaczy historii.

Reprezentujemy wszystkich naszych członków, walczymy o respektowanie przepisów przez urzędy a także walczymy o zmianę prawa dla eksploratorów i kolekcjonerów.

Jesteśmy organizacją Non-Profit zrzeszającą stowarzyszenia, fundacje oraz niezrzeszonych poszukiwaczy i pasjonatów historii.

Wstąpić może każdy pełnoletni pasjonat, stowarzyszenie lub fundacja. Zapraszamy zarówno pasjonatów poszukiwań jak również kolekcjonerów, urbexówców i pasjonatów historii.

Nasza federacja to najliczniejsza i największa obszarowo organizacja. Obejmujemy teren całego kraju.

Naszą siłą jest liczba organizacji i niezależnych członków wspierających. Jesteśmy wszędzie !

0
Liczba członków
0
Liczba sympatyków
0
Liczba stowarzyszeń
 • null

  Lubuska Grupa Eksploracyjna „NADODRZE”

 • null

  Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne „GRUPA ŁÓDŹ”

 • null

  Fundacja Stary Szlak

 • null

  Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza Kozaryna

 • null

  Wielkopolska Grupa Eksploracyjno -Historyczna „GNIAZDO”

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne „GRUPA BORY”

 • null

  Stowarzyszenie ``RADOMSK”

 • null

  Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA”

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne „SZANIEC 1863”

 • null

  Stowarzyszenie Mieszkaoców Gminy Annopol „SZANSA”

 • null

  Fundacja na Rzecz Ochrony Zabytków Militarnych i Propagowania Sportów Lotniczych „FORT ROGOWO”

 • null

  Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne „GALICJA”

 • null

  Mazowieckie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ryngraf

 • null

  Siedleckie Stowarzyszenie Eksploracyjne „WAZA”

 • null

  Mazowiecka Grupa Poszukiwaczy Historii Świta Ziemowita

 • null

  Grupa Historyczno Eksploracyjna Pomerania

 • null

  Stowarzyszenie Poszukiwaczy Meteorytów

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne „BIAŁY KRUK”

 • null

  Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej

 • null

  Stare Niepoględzie i Okolice - Poszukiwacze

 • null

  Grupa Częstochowska „PERUN”

 • null

  Fundacja Warszyca

 • null

  Gubińskie Stowarzyszenie Eksploracyjno - Historyczne ``Łużyce``

 • null

  Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Małomickie Podziemie

 • null

  Pilskie Stowarzyszenie Historyczne

 • null

  Piotrkowskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Bugaj

 • null

  Stowarzyszenie Pasjonatów Historii I Detektoryzmu Zryw

 • null

  Stowarzyszenie Historia Naszej Ziemi

 • null

  Stowarzyszenie Eksploracyjne „Ostroga``

 • null

  Wojskowe Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne UR

 • null

  Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne NIBORK

 • null

  Brzescy Poszukiwacze Historii

 • null

  Stowarzyszenie Aktywnych Poszukiwaczy Historii ``Karpaty``

 • null

  Stowarzyszenie Historyczne Eksploracyjne „TRISKELION”

 • null

  Stowarzyszenie Wrocławska Grupa Poszukiwawcza

 • null

  Milickie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne ``Dolina``

 • null

  Wspólne Dziedzictwo

 • null

  Stowarzyszenie Historyczno -Eksploracyjne „KOHORTA”

 • null

  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie

 • null

  MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POSZUKIWACZY ZABYTKÓW ``VALKIRIA``

 • null

  Stowarzyszenie Historyczno-Etnograficzne Miłośników Ziemi Lubelskiej Wschód

 • null

  Chełmska Grupa Historyczna Enkolpion

 • null

  TOY GRUPA DETEKTORYSTÓW

 • null

  Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu

 • null

  Olecki Klub Historyczno-Eksploracyjny Marggrabowa w Olecku

 • null

  Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc

 • null

  Grupa Poszukiwaczy BZURA

 • null

  Stowarzyszenie Historyczne ``Pałumika``

 • null

  Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne SZPERACZE

 • null

  Mazowiecka Grupa Poszukiwaczy PRZEDPOLE

 • null

  Weles Grupa historyczno eksploracyjna

 • null

  Polskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Kujawy

 • null

  Towarzystwo Wiedzy Historycznej Ziemia Szczecińska

 • null

  Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Sczedrig

Polski Związek Eksploratorów, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego. Widząc potrzebę utworzenia reprezentacji trzeciego sektora skupiającego w szczególności organizacje zajmujące się szeroko pojmowaną dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochronę dóbr kultury, Związek działa dla wzmocnienia tychże organizacji i jest otwarty na współpracę z innymi środowiskami. Działania Związku oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych.

Fragment preambuły PZE