Polski Związek Eksploratorów

Polski Związek Eksploratorów

Czym jest Polski Związek Eksploratorów.

Polski Związek Eksploratorów, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego. Widząc potrzebę utworzenia reprezentacji trzeciego sektora skupiającego w szczególności organizacje zajmujące się szeroko pojmowaną dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochronę dóbr kultury, Związek działa dla wzmocnienia tychże organizacji i jest otwarty na współpracę z innymi środowiskami. Działania Związku oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych.

Co robimy?

Reprezentujemy wszystkich naszych członków, walczymy o respektowanie przepisów przez urzędy a także walczymy o zmianę prawa dla eksploratorów i kolekcjonerów.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją Non-Profit zrzeszającą stowarzyszenia, fundacje oraz niezrzeszonych poszukiwaczy i pasjonatów historii. Naszym celem jest unormowanie sytuacji prawnej eksploratorów w Polsce.

Kto może przystąpić?

Wstąpić może każdy pełnoletni pasjonat, stowarzyszenie lub fundacja. Zapraszamy zarówno pasjonatów poszukiwań jak również kolekcjonerów, urbexówców i pasjonatów historii.

Aktualności

Głosu wsparcia udzielili:

Adam Sikorski

Adam Antoni Sikorski (ur. 24 grudnia 1948 w Rudniku nad Sanem) – polski historyk, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, poeta i kierowca rajdowy.

prof. Jerzy Prochwicz

Jerzy Prochwicz (ur. 1 lutego 1952 w Ząbkowicach Śląskich) – major Wojsk Ochrony Pogranicza i podpułkownik Straży Granicznej, doktor habilitowany, archiwista.

Jacek Podemski

Dziennikarz. Ukończył w 1971 studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Po studiach pracował w lubelskim radiu, a od połowy lat 1980 pracuje w telewizji.

Piotr Maszkowski „Odkrywca”

Dziennikarz, historyk, fixer. Autor specjalizujący się w tematyce historycznej, wojskowej i lotniczej. Doświadczony redaktor i redaktor naczelny zarządzający ogólnopolskim miesięcznikiem.

Funkcjonujemy na terenie całego kraju.

O nas.

Członek zarządu, skarbnik.

Nasza federacja to najliczniejsza i największa obszarowo organizacja.

Obejmujemy teren całego kraju.
Naszą siłą jest liczba organizacji i niezależnych członków wspierających. Jesteśmy wszędzie !
0
Liczba członków
0
Liczba sympatyków
0
Liczba stowarzyszeń

Dlaczego?