Wybierz nurtujące Cię pytanie. Są to regularnie zadawane pytania na które przedstawiamy odpowiedź. Jeżeli nie ma tu takich odpowiedzi jakich oczekujesz prosimy o kontakt na FB, lub przez maila.

Jest to dość obszerny temat, wielokrotnie omawiany w mediach i artykułach prasowych. Mimo że prawo nie zabrania poszukiwań przedmiotów niezabytkowych w praktyce każde wyjście z wykrywaczem może nieść ryzyko problemów z policją i prokuraturą. Zapraszamy na stronę POSZUKIWACZ WEEKENDOWY do artykułu: Poszukiwania w Polsce. Czy to jest legalne?

Nie ma ograniczeń dotyczącego czasu prowadzenia poszukiwań, jednak urzędy oczekują deklaracji terminu jego zakończenia. Więcej w portalu POSZUKIWACZ WEEKENDOWY w artykule: Jak napisać wniosek i program poszukiwań?

Właściwym urzędem decydującym o wydaniu pozwolenia na poszukiwania zabytków w tym zabytków archeologicznych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków właściwy dla terenu gdzie zamierzasz poszukiwać. Osobą wydającą pozwolenie jest Konserwator Zabytków. Należy też pamiętać o pisemnej zgodzie właścicieli terenów.

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym poszukiwań jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.; u.o.z.o.z.), oraz powiązane z nią ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Jest jednak wiele aktów powiązanych które nalezy dobrze znać. Wszystkie wymienione sa na stronie POSZUKIWACZ WEEKENDOWY w artykule: Czy wiesz, że temat zabytków pojawia się w ponad 140 aktach prawnych?

Tak, my też to czytaliśmy wielokrotnie, wiemy jednak jakie są realia. Niestety przepisy są mocno nieprecyzyjne a policja i prokuratura mocno niedoinformowana. Mamy też często doczynienia z mocną nadinterpretacją różnych definicji i zapisów przez urzędników, czy funkcjonariuszy. Oczywiście każdy podejmuje decyzje samodzielnie, jednak staramy się przestrzegać zawczasu, tym bardziej że uzyskanie pozwolenia nie jest aż tak trudne, szczególnie gdy korzysta się z naszych poradników.

Tak. W poszukiwaniach może brać udział również osoba niepełnoletnia. Nie podajemy zresztą wieku osób biorących udział w poszukiwaniach, ale generalnie nie ma ograniczeń wiekowych. Ograniczenia dotyczą wystąpienia o pozwolenie przez niepełnoletnie osoby, nie mogą one także być kierownikami poszukiwań.