Członek zarządu.

Poszukiwacz z kilkunastoletnim stażem. Odkrywca od zawsze. Jako członek Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, współorganizator obozów badawczych i badań terenowych. Współpracujący z Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie oraz Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Pasjonat historii i szeroko pojętego regionalizmu. Zwolennik detektoryzmu rekreacyjnego.
Mail