Jare Gody i Wielkanoc łączy wiele tradycji, które są kultem zmartwychwstającego życia…

 

„ Pisanki, folkowe palemki, bazie kotki. Symbole polskiej Wielkanocy skrywają w sobie mądrość naszych słowiańskich przodków.(…) To rytuały świętujące wiosnę, oddające cześć zmartwychwstałej naturze. Kult Ziemi był tak silny, że przetrwał do dziś.(…) Dawne obchody dzisiejszej Wielkanocy nie były świętem ruchomym. Odbywały się zawsze od równonocy wiosennej do pierwszej pełni Księżyca tuż po niej. Słowianie celebrowali Jare Gody, które swoją nazwę wzięły od Jaryły, bóstwa wiosny przynoszącego urodzaj. Rytualnie topili Marzannę, palili ogniska, wypiekali kołacze i tak jak my dziś, dokładne sprzątali swoje obejścia. W chatach palono ziołowe kadzidła, aby wypędzić z nich złą energię zimy. Tańczono, śpiewano, a na koniec ucztowano, w ten sposób przywołując do życia dobrobyt. Połączenie się tradycji pogańskiej z chrześcijańską dało początek dzisiejszej Wielkanocy”. 

[vc_gallery interval=”3″ images=”22406″ img_size=”full”]