Poselski projekt ustawy o uchylenie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami narusza przepisy Konstytucji.

Projekt ustawy narusza w opinii Biura Legislacyjnego art. 122 ust. 2 lub art. 2 Konstytucji RP. Tak jak przypuszczaliśmy Biuro Legislacyjne Sejmu nie mogło przejść obojętnie wobec uchybień legislacyjnych ale przede wszystkim wobec naruszenia nakazu zachowania odpowiedniej vacatio legis. Według przepisów ustawa uchylająca ustawę zmieniającą inną ustawę może wejść w życie nie później niż ostatniego…