Dzisiaj Sejm, wczoraj Komisja Kultury

Dzisiaj w Sejmie przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257 i 285) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 5) Według porządku obrad sprawozdanie powinno zostać przedstawione pomiędzy godz. 17:15…