Jak informowaliśmy po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, które odbyło się 17 grudnia ubiegłego roku jednym z elementów pogłębiania dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem eksploracyjnym a Lasami Państwowymi może być prócz działań edukacyjnych, jakich się podjął Polski Związek Eksploratorów, prezentowanie również na łamach branżowej prasy, artykułów o tematyce poszukiwawczej w kontekście odkryć na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

W kwartalniku „Echa Leśne”, magazynie przyjaciół lasu, skierowanym do turystów, miłośników przyrody i wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe, pojawił się dziś artykuł Marcina Szumowskiego opowiadający o ciekawych i różnych przedsięwzięciach realizowanych, głównie w ubiegłym roku przez poszukiwaczy i stowarzyszenia, członków Polskiego Związku Eksploratorów, w ramach współpracy z poszczególnymi nadleśnictwami. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie na terenie LP kolejne odkrycia i następne artykuły.

Zapraszamy do lektury.

PZE