Jakie „skarby” odkryto w lasach w 2022 roku?

By Joanna Kaferska-Kowalczyk on 04/01/2023 in Ciekawostki, Lasy Państwowe

O ciekawych odkryciach naszych członków, o współpracy z Lasami Państwowymi przeczytacie w zimowym wydaniu kwartalnika Lasów Państwowych „Echa Leśne”, w artykule Marcina Szumowskiego „ Poszukiwacz z zasadami” – str.42

Znalazcom po raz kolejny gratulujemy i życzymy dalszych odkryć w nowym roku a wszystkie Nadleśnictwa gorąco zachęcamy do udostępniania leśnych terenów do poszukiwań. Bez tego nie byłoby przecież tak spektakularnych odkryć.

Zapraszamy do czytania

Joanna Kaferska-Kowalczyk, PZE

Skarga do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

By PZE News on 09/04/2022 in Lasy Państwowe, Prawo i polityka

Od kilku lat naszej działalności wykazujemy niewłaściwe działania wielu urzędów w związku z wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków. W niektórych z nich udało się zwalczyć takie absurdy, jak zakaz naruszania gruntu podczas poszukiwań, nakaz asysty archeologa, wymóg promesy muzeum, dostarczanie numerów ksiąg wieczystych do wniosku a nawet powiadamianie policji o wydanych decyzjach. To nie oznacza jednak, że problemów już nie ma a urzędnicy polubili poszukiwaczy. Wręcz przeciwnie, niektórzy wojewódzcy konserwatorzy oficjalnie domagają się ograniczania możliwości poszukiwań na obecnych zasadach. Wiemy o tym oczywiście od miesięcy, znamy postulaty poszczególnych urzędów złożone do Ministerstwa Kultury w związku z pracami nad projektem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Niestety więc niektóre urzędy nadal w decyzjach zawierają warunki nieprzewidziane przepisami prawa dotyczącymi poszukiwań, są też takie, które zdecydowanie przekraczają  swoje kompetencje.

Od jakiegoś czasu obserwujemy w nadleśnictwach Polski południowej dość nieprzychylne podejście do poszukiwaczy. Ograniczanie czasu poszukiwań do dwóch miesięcy, ograniczanie areału, absurdalne zapisy o nadzorze, preferowanie stowarzyszeń nad indywidualnymi poszukiwaczami a nawet wymogi przedstawienia sprawozdania czy deklaracji o postępowaniu z zabytkami w trakcie i po skończonych poszukiwaniach. Nie są to elementy, których rozstrzyganie należy do kompetencji nadleśnictw. Skąd więc takie dziwne podejście i takie niezwiązane z zarządzeniem 47 DGLP zapisy? Niestety wpływy urzędów konserwatorskich sięgają i pracowników Lasów Państwowych.  Nie możemy koło takich praktyk przejść obojętnie. Złożyliśmy skargę do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przekroczenie uprawnień przez  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wkrótce temat ten poruszymy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Na szczęście nie wszystkie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych i Nadleśnictwa ulegają takim wpływom. W poniedziałek mamy nadzieję zamieścić krótki materiał na temat dobrej współpracy poszukiwaczy z pewnym Nadleśnictwem.

Tymczasem zapraszamy do przeczytania skargi i załączników do niej. Wiedza na temat leży w interesie wszystkich poszukiwaczy w Polsce.

Nie dajmy się podzielić i walczmy o nasze prawa.

Zespół PZE

Wytyczne RDLP Wrocław w sprawie wydawania pozwoleń bez dzierżaw.

By PZE News on 07/04/2022 in Lasy Państwowe

O zakończeniu w Lasach Państwowych praktyki udostępniania gruntów do poszukiwań w powiązaniu z umową dzierżawy pisaliśmy już kilkukrotnie. Publikowaliśmy naszą opinię prawną na ten temat oraz  ostateczną opinię, interpretację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych skierowaną do poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektorzy RDLP zobowiązani zostali do przygotowania dokładniejszych wytycznych w sprawie tej  interpretacji dla podległych nadleśnictw.

Poniżej przedstawiamy wytyczne RDLP Wrocław. Pismo to oprócz zapisów o interpretacji zarządzenia 47, związanej z samymi dzierżawami, zawiera również przypomnienie, iż „ należy literalnie stosować brzmienie zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w powiązaniu z pismami DGLP z dnia 28 lipca 2020 r. o znaku ZE.9210.2.2020 oraz z dnia 21 lipca 2021 r. o znaku GD.910.1.2021. Wniosek o udostępnienie gruntów do ww. celów powinien zawierać elementy określone w § 4 zarządzenia, a ewentualna zgoda nadleśniczego na udostępnienie gruntów winna zawierać elementy wymienione w § 7 zarządzenia”.

Pismo to może być bardzo przydatne dla poszukiwaczy w sytuacjach, gdy Nadleśnictwa w decyzjach udostępniających grunt do poszukiwań lub odmawiających udostępnienia wykraczają poza zapisy zarządzenia 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zespół PZE

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy i zwrot pobranych środków!

By PZE News on 03/03/2022 in Lasy Państwowe

Tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano już oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r.

     Ci, którzy mają podpisane takie umowy powinni   zwrócić się do nadleśnictw z wnioskiem o rozwiązanie obowiązujących umów dzierżawy i zwrot pobranych środków. Wniosek ten należy uzasadnić pismem p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy, podając jego sygnaturę, datę i zasadniczą treść. Można też do wniosku załączyć całe pismo.

Dokument, w formie do pobrania, znajdziecie w poradniku Poszukiwacz Weekendowy w dziale Lasy Państwowe w artykule  „Koniec dzierżaw Lasów  do poszukiwań !!!”

Koniec dzierżaw Lasów Państwowych do poszukiwań

By PZE News on 23/02/2022 in Lasy Państwowe

O dzierżawach pisaliśmy już kilkukrotnie. Dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa były dla wielu poszukiwaczy poważnym problemem, który z racji dużych kosztów uniemożliwiał poszukiwania. Nie zgadzaliśmy się z takim działaniem a problem zgłosiliśmy już podczas ostatniego spotkania w DGLP 17 grudnia 2020 r. Nie od razu udało się ten problem rozwiązać. Przez ten czas zebraliśmy sporo informacji z terenu. Wystąpiliśmy o opinię prawną do kancelarii.

 

Wielokrotnie przez ten czas opracowywaliśmy dla Was odwołania do Lasów związane właśnie z dzierżawami. Przygotowaliśmy dla Was artykuł o dzierżawach i jak sobie z nimi radzić. Jak przygotowywać wniosek i jak przekonywać, że nasze działania ani nie są komercyjne i nie osiągamy z tego tytułu dochodu ani nie wyłączają lasów z produkcji. Nasze działania natomiast wpisują się w pozaprodukcyjną funkcję lasów, którą przecież Lasy Państwowe realizują.

 

Temat w poradniku Poszukiwacz Weekendowy:

Dzierżawy w Lasach

 

Po analizie przesłanych materiałów i dokumentacji oraz naszej opinii prawnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił prawnikom Lasów zbadanie zagadnienia i przygotowanie opinii w tej sprawie. Możemy Wam zakomunikować, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47…Wkrótce opublikujemy pełną treść pisma skierowaną już przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę do wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ze strony Polskiego Związku Eksploratorów sprawę od miesięcy monitorował Maciek Dobrowolski, który od pewnego czasu zajmuje się tematem „Lasów’” w PZE.

Wkrótce możecie się spodziewać pozytywnych rozstrzygnięć na wniesione ostatnio z powodu dzierżaw odwołania. Przy okazji przepraszamy, że ostatnio dłużej niż zwykle oczekiwaliście na pomoc związaną właśnie z tym tematem. Spodziewaliśmy się od pewnego czasu pozytywnych rozstrzygnięć i zależało nam, żeby odwołania zostały rozpatrzone już w „nowej, przychylnej dla nas rzeczywistości”.

Zespół PZE

Poszukiwacz Weekendowy- blog poradnik PZE.

By PZE News on 26/07/2021 in Lasy Państwowe, Organizacyjne, Prawo i polityka

Niemal każdego dnia na różnych grupach pojawia się pytanie, jak sprawdzić, czy teren na którym chcemy prowadzić poszukiwania wolny jest od stanowisk archeologicznych i innych zabytków nieruchomych. Od niedawna jest to możliwe, ponieważ ruszył długo oczekiwany portal mapowy przedstawiający dane o lokalizacji zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych w Polsce. W wielu krajach informacja o lokalizacji stanowisk jest właściwie najważniejszą wiedzą jaką musi zgłębić poszukiwacz zanim rozpocznie swoje poszukiwania. Miejmy nadzieję, że kiedyś i w Polsce wystarczy jedynie sprawdzenie, gdzie nie wolno prowadzić poszukiwań, by bez niepotrzebnych procedur administracyjnych móc wyjść w teren i cieszyć się tą pasją.

Bez wątpienia jednak już teraz jest to bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich osób poszukujących. Zanim wyjdziemy w teren szukając nie zabytków lub zanim złożymy wniosek na poszukiwania dobrze jest sprawdzić, czy dany teren wolny jest od znanych zabytków.

Pamiętajcie!

Warto mieć na uwadze, że obecnie po udostępnieniu takich danych trudno się tłumaczyć niewiedzą prowadząc poszukiwania. Karą za umyślne zniszczenie zabytku może być nawet do 8 lat pozbawienia wolności oraz nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości zniszczonego zabytku.

Chrońmy zabytki, to nasze wspólne dziedzictwo!

Więcej na ten i inne tematy znajdziesz w Poszukiwaczu Weekendowym- zapraszamy

 

http://pzeorgpl.webd.pro/…/zanim-wyjdziesz-w-teren…/

 

JKK

Poszukiwacz Weekendowy

By PZE News on 01/06/2021 in Ciekawostki, Lasy Państwowe, Organizacyjne, Prawo i polityka

Dzisiaj Dzień Dziecka. Większość z nas jest już dorosła, niektórzy mają siwe brody i jakieś zmarszczki ale wciąż mamy tę dziecięcą ciekawość, radość z odkrywania i grzebania w ziemi. Nie zmieniajmy tego. Uczymy się świata nie tylko z książek czy telewizji. Róbmy więc nadal to co lubimy.

Dzisiaj oddajemy do Waszej dyspozycji, blog-poradnik „Poszukiwacz Weekendowy”. To miejsce dla wszystkich poszukiwaczy, tych bardziej zaawansowanych, jak i dopiero zaczynających przygodę z poszukiwaniami i eksploracją. Zgromadziliśmy w jednym miejscu większość niezbędnych informacji o tym jak można w naszym kraju realizować pasję poszukiwań. Znajdziecie tu nie tylko informacje o aktualnych przepisach i ich interpretacji, jak napisać wniosek, wzory pism, różnych dokumentów ale też wyjaśnienia, opracowania w jaki sposób zastosować je w konkretnych sytuacjach np : problem dzierżaw w Lasach. Z każdym dniem będziemy powiększać zasób artykułów- narzędzi, reagując na poszczególne problemy pojawiające się w wielu urzędach konserwatorskich.

1 czerwca to także Dzień Bułki. Niech więc nasz poradnik rozchodzi się jak świeże bułeczki.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół PZE

adres bloga: http://poszukiwacz.info/

Członkowie PZE w „Echach Leśnych”

By PZE News on 02/04/2021 in Lasy Państwowe

Jak informowaliśmy po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, które odbyło się 17 grudnia ubiegłego roku jednym z elementów pogłębiania dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem eksploracyjnym a Lasami Państwowymi może być prócz działań edukacyjnych, jakich się podjął Polski Związek Eksploratorów, prezentowanie również na łamach branżowej prasy, artykułów o tematyce poszukiwawczej w kontekście odkryć na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

W kwartalniku „Echa Leśne”, magazynie przyjaciół lasu, skierowanym do turystów, miłośników przyrody i wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe, pojawił się dziś artykuł Marcina Szumowskiego opowiadający o ciekawych i różnych przedsięwzięciach realizowanych, głównie w ubiegłym roku przez poszukiwaczy i stowarzyszenia, członków Polskiego Związku Eksploratorów, w ramach współpracy z poszczególnymi nadleśnictwami. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie na terenie LP kolejne odkrycia i następne artykuły.

Zapraszamy do lektury.

PZE

 

Poszukiwacze na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

By Maciek Dobrowolski on 17/12/2020 in Lasy Państwowe

17 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie środowisk poszukiwawczych skupionych wokół Polskiego Związku Eksploratorów z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych panem Andrzejem Koniecznym. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Dyrektora, co zasługuje na szczególne podkreślenie. W telekonferencji udział wzięli:

Ze strony Lasów Państwowych:
Pan Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Pani Anna Pikus Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu
Pani Kalina Juszczyk
Pan  Marek Maciantowicz Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Ze strony środowisk eksploracyjnych:
Jacek Wielgus Prezes Polskiego Związku Eksploratorów
Joanna Kaferska-Kowalczyk Pełnomocnik d.s. Informacji Publicznej i Komunikacji PZE
Marcin Gładki Prezes Fundacji Dajna im. Profesora Jerzego Okulicza Kozaryna
Stanisław Dudziec Prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego – PZE
Artur Troncik Doradca d.s. Poszukiwań i Poszukiwaczy PZE
Arkadiusz Wyrzykowski Prezes Weles Grupa Historyczno Eksploracyjna, Sławomir Grabowski Członek Zarządu.
Tomasz Koźlarek Prezes Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Warta

 

Tematem spotkania było podsumowanie dwóch lat obowiązywania Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.
W trakcie spotkania goście DGLP zaprezentowali swoje uwagi na temat działania w/w zarządzenia w praktyce. Na wstępie omówiono pozytywne efekty, jakie przyniosło uregulowanie procedur i zasad wydawania zgód na poszukiwania. Tematami poruszonymi przez stronę społeczną  były również pojawiające się jeszcze nadal problemy w uzyskiwaniu zgód na udostępnienie terenów leśnych do poszukiwań w niektórych nadleśnictwach i wymagań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Poruszono również kwestię dzierżawy terenów leśnych do poszukiwań, a także innych problemów w relacjach z nadleśnictwami.
Przedstawiciele DGLP z uwagą wysłuchali uwag przygotowanych przez stronę społeczną. Ustalono, że cały pakiet wniosków zostanie przekazany w formie pisemnej z propozycjami rozwiązań, które ułatwią współpracę poszukiwaczy z nadleśnictwami.

Pan Dyrektor Andrzej Konieczny przedstawił z kolei problemy związane z użytkowaniem lasów przez różne sposoby aktywności leśnej oraz zagrożeniami, jakie ze sobą niosą. Z uznaniem przyjął fakt, iż w program szkoleniowy Polskiego Związku Eksploratorów włączyliśmy materiały edukacyjne przygotowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Nadmienił, że często otrzymuje relacje zdjęciowe z akcji uprzątania lasów nadsyłane przez poszukiwaczy, co pokazuje, że zasługujemy na miano odpowiedzialnych użytkowników lasów.

Jesteśmy Pewni, że dzisiejsze spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy środowiska eksploracyjnego z Lasami Państwowymi za obopólną korzyścią.

Dziękujemy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za zaproszenie i uznanie wkładu poszukiwaczy w ochronę środowiska i zasobów leśnych.

Jacek Wielgus
Polski Związek Eksploratorów

Lasy Państwowe uwzględniły postulaty PZE

By PZE News on 28/07/2018 in Lasy Państwowe

Polski Związek Eksploratorów informuje, że sukcesem Związku zakończyły się negocjacje z Lasami Państwowymi, których następstwem jest Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych „w sprawie udostępnienie gruntów leśnych do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby”. W Zarządzeniu tym zostało uwzględnionych większość postulatów zaproponowanych przez PZE.

Przypomnijmy. Nieformalne rozmowy z Lasami Państwowymi rozpoczęły się kilka miesięcy temu, po sygnale od jednego z poszukiwaczy, że planowane jest nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W skład „grupy roboczej”, która podjęła negocjacje z Lasami weszli: Artur „Saper” Troncik i prezes PZE, Jacek Wielgus.

W początkowym projekcie Zarządzenia zaproponowanym przez Lasy Państwowe pojawiły się punkty, których jako PZE nie mogliśmy zaakceptować. Przykładowo. Zapis mówiący o tym, że najpierw będzie wymagana zgoda WKZ.

Dotychczas dużym problemem był też zapis mówiący o tym, że nadleśnictwa odpowiadały za osoby, którym wydają zgody. I w wielu przypadkach, z tego powodu, odmawiały. Nam udało się wynegocjować aby do zgody o udostępnienie gruntów leśnych dopisać, że jest to udostępnienie gruntów leśnych w celu poszukiwań a nie zgoda na poszukiwania. To spowoduje, że chętniej będą wydawać zgody. Zwracamy uwagę na tę kwestię, ponieważ dotychczas leśnicy nie chcieli wydawać pozwoleń na poszukiwania z obawy, że będą musieli odpowiadać prawnie za zachowanie poszukiwacza w lesie np. gdy na poszukiwacza spadnie drzewo, lub dokona innych szkód. Należy też podkreślić, że naszym postulatem – uwzględnionym przez Lasy Państwowe – było rozróżnienie poszukiwania zabytków od innych przedmiotów, które zabytkami nie są. Dzięki temu, w niektórych przypadkach, na poszukiwanie wystarczy tylko zgoda Lasów Państwowych.

Będzie natomiast wymagany opis tego, co i w jaki sposób poszukiwacz będzie robił w lesie. Choć w zarządzeniu nie jest napisane wprost wymagane będzie też informowanie leśniczego o wejściu na teren danego fragmentu lasu.

Wielokrotne spotkania i negocjacje z Lasami Państwowymi zaowocowały tym, że wydanym 13 lipca 2018 r. „Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie udostępnienie gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe leśnych do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby” uwzględnione zostały postulaty zaproponowane przez Polski Związek Eksploratorów.

 

Jednolity wzór wniosku
Najważniejsza kwestia, którą udało się osiągnąć w rozmowach z Lasami Państwowymi, to wypracowanie jednolitego wzoru wniosku „o udostępnienie gruntów leśnych do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby”, który będzie obowiązywał we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Dzięki ujednoliceniu wzoru, poszukiwacze zaoszczędzą czas i nie będą narażeni na niepotrzebny stres wynikający z niedostarczenia wszystkich dokumentów potrzebnych do wydania wniosku.

Wzór takiego wniosku oraz jak należy go prawidłowo wypełnić, już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.

„Vademecum zachowania się w lesie”
Drugą ważną sprawą, która pojawiła się w trakcie rozmów PZE z Lasami Państwowymi była kwestia zachowania się poszukiwaczy w lesie. Lasy Państwowe zwróciły bowiem uwagę, że nie wszyscy detektoryści potrafią się właściwie zachować w lesie. Dlatego podczas negocjacji, jako PZE zaproponowaliśmy, że dla naszych członków zorganizujemy szkolenia, takie swoiste „vademecum zachowania się w lesie”. Szkolenie takie będzie się odbywać na podstawie konspektów, które PZE wypracuje wspólnie z Lasami Państwowymi.

Dzięki takim szkoleniom i legitymacji członkowskiej PZE (którą każdy po odbyciu szkolenia otrzyma), poszukiwacz, który z wnioskiem i legitymacją PZE pojawi się u danego nadleśniczego, będzie potraktowany jako osoba, która wie jak się zachować w lesie. W tej kwestii zostanie wkrótce wydany wspólny komunikat PZE i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

 

Potrzeba wspomnianych szkoleń wynika z faktu, że nasza pasja – pasja poszukiwaczy – jest hobby, które najbardziej ingeruje w las i grunty leśne.

Poszukiwacze nie będący członkami PZE będą musieli indywidualnie przekonać leśniczego, że wiedzą jakie są zasady zachowania w lesie podczas prowadzenia poszukiwań.

Dodatkowym elementem porozumienia z Lasami Państwowym – ze strony PZE – jest informowanie przez poszukiwaczy nadleśnictw o sidłach oraz wnykach kłusowniczych znalezionych w lasach i niszczenie ich. Z kolei po zakończeniu poszukiwania przywracanie terenu do stanu zastanego.

Zarządzenie nie zmienia Ustawy
Należy podkreślić, że dokument wydany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest Zarządzeniem, które w żaden sposób nie zmienia Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Z tego względu cały czas obowiązuje art. 30 tej Ustawy, czyli ostateczna decyzja co do zgody należy do nadleśniczego, ale będzie się można od niej odwołać a odmowa będzie wymagała stosownego uzasadnienia.

Treść wspomnianego Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 lipca 2018 r. jest dostępna tutaj.

Obecnie Polski Związek Eksploratorów jest w trakcie przygotowywanie umowy o współpracy pomiędzy PZE a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Zarząd
Polskiego Związku Eksploratorów