O skarbie brakteatów ciąg dalszy…

O skarbie brakteatów ciąg dalszy…   Srebrny skarb odkryty został 6 lipca w Uniegoszczy, przez naszych kolegów ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc Sekcja Detektorystów – Lubań, na szlaku Via Regia, Drogi Królewskiej, która łączyła Wrocław z Lipskiem. Dzisiaj w Lubaniu odbyła się konferencja, na której podano oficjalnie więcej szczegółów na temat okoliczności znalezienia, wydobycia, a…

Skarga do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Skarga do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!   Od kilku lat naszej działalności wykazujemy niewłaściwe działania wielu urzędów w związku z wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków. W niektórych z nich udało się zwalczyć takie absurdy, jak zakaz naruszania gruntu podczas poszukiwań, nakaz asysty archeologa, wymóg promesy muzeum, dostarczanie numerów ksiąg wieczystych do wniosku a nawet…

Wytyczne RDLP Wrocław w sprawie wydawania pozwoleń bez dzierżaw.

O zakończeniu w Lasach Państwowych praktyki udostępniania gruntów do poszukiwań w powiązaniu z umową dzierżawy pisaliśmy już kilkukrotnie. Publikowaliśmy naszą opinię prawną na ten temat oraz  ostateczną opinię, interpretację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych skierowaną do poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektorzy RDLP zobowiązani zostali do przygotowania dokładniejszych wytycznych w sprawie tej  interpretacji dla podległych nadleśnictw.…

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy i zwrot pobranych środków!

Tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano już oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów…

Koniec dzierżaw Lasów Państwowych do poszukiwań

Koniec dzierżaw Lasów Państwowych do poszukiwań! O dzierżawach pisaliśmy już kilkukrotnie. Dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa były dla wielu poszukiwaczy poważnym problemem, który z racji dużych kosztów uniemożliwiał poszukiwania. Nie zgadzaliśmy się z takim działaniem a problem zgłosiliśmy już podczas ostatniego spotkania w DGLP 17 grudnia 2020 r. Nie od razu udało się ten problem…

Poszukiwacz Weekendowy- blog poradnik PZE.

Niemal każdego dnia na różnych grupach pojawia się pytanie, jak sprawdzić, czy teren na którym chcemy prowadzić poszukiwania wolny jest od stanowisk archeologicznych i innych zabytków nieruchomych. Od niedawna jest to możliwe, ponieważ ruszył długo oczekiwany portal mapowy przedstawiający dane o lokalizacji zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych w Polsce. W wielu krajach informacja o lokalizacji…

Poszukiwacz Weekendowy

Dzisiaj Dzień Dziecka. Większość z nas jest już dorosła, niektórzy mają siwe brody i jakieś zmarszczki ale wciąż mamy tę dziecięcą ciekawość, radość z odkrywania i grzebania w ziemi. Nie zmieniajmy tego. Uczymy się świata nie tylko z książek czy telewizji. Róbmy więc nadal to co lubimy. Dzisiaj oddajemy do Waszej dyspozycji, blog-poradnik „Poszukiwacz Weekendowy”.…

Członkowie PZE w „Echach Leśnych”

Jak informowaliśmy po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, które odbyło się 17 grudnia ubiegłego roku jednym z elementów pogłębiania dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem eksploracyjnym a Lasami Państwowymi może być prócz działań edukacyjnych, jakich się podjął Polski Związek Eksploratorów, prezentowanie również na łamach branżowej prasy, artykułów o tematyce poszukiwawczej w kontekście odkryć na terenach zarządzanych…

Poszukiwacze na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

17 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie środowisk poszukiwawczych skupionych wokół Polskiego Związku Eksploratorów z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych panem Andrzejem Koniecznym. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Dyrektora, co zasługuje na szczególne podkreślenie. W telekonferencji udział wzięli: Ze strony Lasów Państwowych: Pan Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pani Anna Pikus Naczelnik Wydziału Społecznych…

Lasy Państwowe uwzględniły postulaty PZE

Polski Związek Eksploratorów informuje, że sukcesem Związku zakończyły się negocjacje z Lasami Państwowymi, których następstwem jest Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych „w sprawie udostępnienie gruntów leśnych do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby”. W Zarządzeniu tym zostało uwzględnionych większość postulatów…