O dzierżawach pisaliśmy już kilkukrotnie. Dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa były dla wielu poszukiwaczy poważnym problemem, który z racji dużych kosztów uniemożliwiał poszukiwania. Nie zgadzaliśmy się z takim działaniem a problem zgłosiliśmy już podczas ostatniego spotkania w DGLP 17 grudnia 2020 r. Nie od razu udało się ten problem rozwiązać. Przez ten czas zebraliśmy sporo informacji z terenu. Wystąpiliśmy o opinię prawną do kancelarii.

 

Wielokrotnie przez ten czas opracowywaliśmy dla Was odwołania do Lasów związane właśnie z dzierżawami. Przygotowaliśmy dla Was artykuł o dzierżawach i jak sobie z nimi radzić. Jak przygotowywać wniosek i jak przekonywać, że nasze działania ani nie są komercyjne i nie osiągamy z tego tytułu dochodu ani nie wyłączają lasów z produkcji. Nasze działania natomiast wpisują się w pozaprodukcyjną funkcję lasów, którą przecież Lasy Państwowe realizują.

 

Temat w poradniku Poszukiwacz Weekendowy:

Dzierżawy w Lasach

 

Po analizie przesłanych materiałów i dokumentacji oraz naszej opinii prawnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił prawnikom Lasów zbadanie zagadnienia i przygotowanie opinii w tej sprawie. Możemy Wam zakomunikować, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47…Wkrótce opublikujemy pełną treść pisma skierowaną już przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę do wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ze strony Polskiego Związku Eksploratorów sprawę od miesięcy monitorował Maciek Dobrowolski, który od pewnego czasu zajmuje się tematem „Lasów’” w PZE.

Wkrótce możecie się spodziewać pozytywnych rozstrzygnięć na wniesione ostatnio z powodu dzierżaw odwołania. Przy okazji przepraszamy, że ostatnio dłużej niż zwykle oczekiwaliście na pomoc związaną właśnie z tym tematem. Spodziewaliśmy się od pewnego czasu pozytywnych rozstrzygnięć i zależało nam, żeby odwołania zostały rozpatrzone już w „nowej, przychylnej dla nas rzeczywistości”.

Zespół PZE