Czym jest organizacja?

Jesteśmy federacją organizacji pozarządowych oraz osób niezrzeszonych, skupiającą pasjonatów i badaczy historii w praktyce. Dążymy do zjednoczenia wszystkich osób, którym zależy na pogłębianiu wiedzy historycznej, poznawaniu dziejów człowieka, oraz co ważniejsze, zachowaniu pamiątek przeszłości dla przyszłych pokoleń.

Osoby zrzeszone w Polskim Związku Eksploratorów są realną siłą, która ma wpływ na kształtowanie prawa przyjaznego miłośnikom historii zajmującym się poszukiwaniami amatorsko, ale również profesjonalnie.

Do czego dążymy?

Naszym celem jest unormowanie sytuacji prawnej eksploratorów w Polsce.
Jesteśmy głosem kilku tysięcy poszukiwaczy skupionych w pięćdziesięciu jeden stowarzyszeniach i fundacjach.
Wspierają nas również osoby niezrzeszone o statusie członka wspierającego, których jest ponad dwa tysiące.

Do pobrania: STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU EKSPLORATORÓW

O nas.

Członek zarządu, skarbnik.

Pełnomocnik d.s. informacji publicznej i komunikacji

Doradca d.s. poszukiwań i poszukiwaczy

Specjalista ds. merytorycznych

Specjalista ds. poszukiwań w Lasach Państwowych

Redaktor Naczelny – Koordynator do spraw kontaktu z mediami

Nasza federacja to najliczniejsza i największa obszarowo organizacja.

Obejmujemy teren całego kraju.
Naszą siłą jest liczba organizacji i niezależnych członków wspierających. Jesteśmy wszędzie !
  • Liczba członków: 3000
  • Liczba sympatyków: 11000
  • Liczba stowarzyszeń: 56

Dlaczego?