Tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano już oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 r.

     Ci, którzy mają podpisane takie umowy powinni   zwrócić się do nadleśnictw z wnioskiem o rozwiązanie obowiązujących umów dzierżawy i zwrot pobranych środków. Wniosek ten należy uzasadnić pismem p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy, podając jego sygnaturę, datę i zasadniczą treść. Można też do wniosku załączyć całe pismo.

Dokument, w formie do pobrania, znajdziecie w poradniku Poszukiwacz Weekendowy w dziale Lasy Państwowe w artykule  „Koniec dzierżaw Lasów  do poszukiwań !!!”

[vc_gallery interval=”3″ images=”22445,22444″ img_size=”full”]