O zakończeniu w Lasach Państwowych praktyki udostępniania gruntów do poszukiwań w powiązaniu z umową dzierżawy pisaliśmy już kilkukrotnie. Publikowaliśmy naszą opinię prawną na ten temat oraz  ostateczną opinię, interpretację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych skierowaną do poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektorzy RDLP zobowiązani zostali do przygotowania dokładniejszych wytycznych w sprawie tej  interpretacji dla podległych nadleśnictw.

Poniżej przedstawiamy wytyczne RDLP Wrocław. Pismo to oprócz zapisów o interpretacji zarządzenia 47, związanej z samymi dzierżawami, zawiera również przypomnienie, iż „ należy literalnie stosować brzmienie zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w powiązaniu z pismami DGLP z dnia 28 lipca 2020 r. o znaku ZE.9210.2.2020 oraz z dnia 21 lipca 2021 r. o znaku GD.910.1.2021. Wniosek o udostępnienie gruntów do ww. celów powinien zawierać elementy określone w § 4 zarządzenia, a ewentualna zgoda nadleśniczego na udostępnienie gruntów winna zawierać elementy wymienione w § 7 zarządzenia”.

Pismo to może być bardzo przydatne dla poszukiwaczy w sytuacjach, gdy Nadleśnictwa w decyzjach udostępniających grunt do poszukiwań lub odmawiających udostępnienia wykraczają poza zapisy zarządzenia 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zespół PZE

[vc_gallery interval=”3″ images=”22439,22440″ img_size=”full” css_animation=”bounceInRight”]