Jak sobie radzimy z niechęcią urzędów do informacji publicznej?

O tym jak PZE szkoli urzędy konserwatorskie w zakresie dostępu do informacji publicznej… Polski Związek Eksploratorów spieszy donieść, że po raz kolejny z sukcesem przeprowadził szkolenie urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie dostępu do informacji publicznej. Tym razem padło na WUOZ w Katowicach. Realizując narzucone sobie zadania, PZE wystąpiło do wszystkich urzędów konserwatorskich z szeregiem…