Siła przekonań a nagrody dla poszukiwaczy.

Na stronie FB Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pojawiły się kilka dni temu dwa  posty o znaleziskach zabytków archeologicznych dokonanych przez amatorów. Jedno dotyczy całkowicie przypadkowego znaleziska, wiórów krzemiennych, dokonanego przez ucznia szkoły podstawowej, drugi post dotyczy  grotu włóczni znalezionego podczas poszukiwań za zgodą konserwatora zabytków. Obydwa znaleziska zostały zgłoszone do konserwatora zabytków, o czym poinformował…

Jaki sens mają ponaglenia?

Jaki sens mają ponaglenia?                       …W przypadku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żadnego.  Nie mamy dobrych wieści. Wiele wskazuje się, że urząd w Krakowie w ogóle nie przekazuje Waszych ponagleń do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Organ kontrolny nie wie więc, jak bardzo MWKZ nie wywiązuje…

Odpowiedź Komendy Głównej Policji w sprawie znalezisk broni.

Odpowiedź Komendy Głównej Policji w sprawie znalezisk broni.   W styczniu zapytaliśmy KGP o zasady postępowania ze znaleziskami starej broni i jej elementów o zasady kwalifikowania znalezisk broni, oceny jej stopnia zniszczenia a przede wszystkim o policyjną procedurę wszczętych  postępowań o nielegalne posiadanie broni w przypadku zgłoszenia znalezisk destruktów broni. Publikacja naszego pisma:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5195222437168914&id=1724123507612175 Nie…

V Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów i wybór nowych władz.

23 kwietnia w miejscowości Proszenie koło Piotrkowa Trybunalskiego  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Eksploratorów.   Było to pierwsze od 3 lat Walne PZE na żywo. Z powodu koronawirusa, dwa poprzednie spotkania odbyły się jedynie w formie elektronicznej. W spotkaniu brali udział członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi a także goście, którzy chcieli posłuchać…

Świąteczny czas

Jare Gody i Wielkanoc łączy wiele tradycji, które są kultem zmartwychwstającego życia…     „ Pisanki, folkowe palemki, bazie kotki. Symbole polskiej Wielkanocy skrywają w sobie mądrość naszych słowiańskich przodków.(…) To rytuały świętujące wiosnę, oddające cześć zmartwychwstałej naturze. Kult Ziemi był tak silny, że przetrwał do dziś.(…) Dawne obchody dzisiejszej Wielkanocy nie były świętem ruchomym.…

Skarga do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Skarga do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!   Od kilku lat naszej działalności wykazujemy niewłaściwe działania wielu urzędów w związku z wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków. W niektórych z nich udało się zwalczyć takie absurdy, jak zakaz naruszania gruntu podczas poszukiwań, nakaz asysty archeologa, wymóg promesy muzeum, dostarczanie numerów ksiąg wieczystych do wniosku a nawet…

Wytyczne RDLP Wrocław w sprawie wydawania pozwoleń bez dzierżaw.

O zakończeniu w Lasach Państwowych praktyki udostępniania gruntów do poszukiwań w powiązaniu z umową dzierżawy pisaliśmy już kilkukrotnie. Publikowaliśmy naszą opinię prawną na ten temat oraz  ostateczną opinię, interpretację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych skierowaną do poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektorzy RDLP zobowiązani zostali do przygotowania dokładniejszych wytycznych w sprawie tej  interpretacji dla podległych nadleśnictw.…

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy i zwrot pobranych środków!

Tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że udostępnianie przez nadleśnictwa gruntów pozostających w zarządzie PGL LP na cele prowadzenia badań archeologicznych, poszukiwania zabytków i/lub innych przedmiotów metalowych w drodze umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem a podmiotem, który ma prowadzić te działania uznano już oficjalnie za całkowicie sprzeczne z zapisami Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów…

Koniec dzierżaw Lasów Państwowych do poszukiwań

Koniec dzierżaw Lasów Państwowych do poszukiwań! O dzierżawach pisaliśmy już kilkukrotnie. Dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa były dla wielu poszukiwaczy poważnym problemem, który z racji dużych kosztów uniemożliwiał poszukiwania. Nie zgadzaliśmy się z takim działaniem a problem zgłosiliśmy już podczas ostatniego spotkania w DGLP 17 grudnia 2020 r. Nie od razu udało się ten problem…

Biała Księga Poszukiwaczy

Drodzy poszukiwacze! Prosimy o zgłaszanie nam waszych ważniejszych odkryć, które doczekały się opracowania i muzealnej wystawy. Zróbmy z tego porządny dokument, pokazujący wasze osiągnięcia na polu eksploracji. zgłaszajcie na adres e-mail: naszeodkrycia@pze.org.pl  

Nieterminowość w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków

Nieterminowość w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków W „trójmiejskiej” GW 7 stycznia 2022 r. ukazał się artykuł o wynikach przeprowadzonej kontroli wojewody pomorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, związanej z nieterminowym rozpatrywaniem wniosków przez ten urząd, a także przetrzymywaniem ponagleń i odwołań od decyzji. Dlaczego w ogóle nas to nie dziwi? My, poszukiwacze jesteśmy…

Członkowie PZE wśród zwycięzców plebiscytu Archeologiczne Sensacje 2021 r.

Członkowie PZE wśród zwycięzców plebiscytu Archeologiczne Sensacje 2021 r.   Nadwiślańska Grupa Poszukiwawcza Stowarzyszenia Szansa z Annopola wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Dziedzictwo z Opatowa zwycięzcą w kategorii NAJCENNIEJSZY SKARB 2021 – Skarb z Zawichostu – 1840 srebrnych monet z XII wieku,   Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja zwycięzcą w kategorii NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA 2021- III Projekt Manyłowa –…

Jak sobie radzimy z niechęcią urzędów do informacji publicznej?

O tym jak PZE szkoli urzędy konserwatorskie w zakresie dostępu do informacji publicznej… Polski Związek Eksploratorów spieszy donieść, że po raz kolejny z sukcesem przeprowadził szkolenie urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie dostępu do informacji publicznej. Tym razem padło na WUOZ w Katowicach. Realizując narzucone sobie zadania, PZE wystąpiło do wszystkich urzędów konserwatorskich z szeregiem…

Komu zależy na kawałku gąsienicy?

Komu zależy… Wczoraj na kilku, portalach informacyjnych, jak Interia, Onet i inne media lokalne pojawiła się informacja o zakończeniu aktem oskarżenia śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie dotyczącego „nielegalnego” wydobycia elementów czołgu wojskowego z okresu II WŚ i przedstawieniu „sprawcy” zarzutu zniszczenia zabytku, czyli popełnienia czynu z art.108, ust.1 ustawy o ochronie zabytków i…

Wkrótce kolejne spotkanie w MKiDN

22 grudnia 2020 roku odbędzie się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego w Departamencie Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak czytamy z treści zaproszenia: „Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu tegorocznych prac nad projektem zmian legislacyjnych. Przedstawione zostaną również bieżące działania Departamentu Ochrony Zabytków w omawianym zakresie, a także harmonogram prac na rok 2021.” Po spotkaniu…

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich!.

Od kilku miesięcy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie odnosi się do uwag i opinii wniesionych przez podmioty w konsultacjach publicznych do projektu zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca nie odniósł się również do naszego wniosku o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w związku z licznymi i tak odmiennymi…

Nocne najście policji i prokuratury!

Wczoraj, w godzinach nocnych, u znanego muzealnika, a przede wszystkim miłośnika historii, miało miejsce najście policji. Najście, bo nie była to interwencja związana z jakąś sytuacją wymagającą reakcji organów ścigania w godzinach nocnych. Mateusz Deling, o nim tu mowa, po raz kolejny stał się celem szykan ze strony aparatu państwowej represji z racji swoich zainteresowań.…

Rośniemy w siłę!

Z Wielką dumą informujemy że w tym tygodniu przystąpiło do nas Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Szperacze”. To już 50 organizacja należąca do Polskiego Związku Eksploratorów. Rośniemy w siłę ! [vc_gallery interval=”3″ images=”21990″]

Dbają a nie rabują!

Przedstawiamy materiał, który powstał w odpowiedzi na zarzuty kierowane w stronę poszukiwaczy, których oskarża się o rabowanie grobów i mogił żołnierskich. Każdego roku poszukiwacze biorą udział w akcjach sprzątania zapomnianych grobów i miejsc pamięci licznie występujących na terenie naszego kraju.  

Demagogia w procesie stanowienia przepisów dotyczących poszukiwań

Brak merytoryki, demagogia i operowanie niepotwierdzonymi w statystykach mitami. Tak w skrócie wygląda dyskusja na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   W Rządowym Centrum Legislacji znajduje się projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i niektórych innych ustaw. Polski Związek Eksploratorów jako podmiot zaproszony przez…

Stanowisko PZE w sprawie projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zgodnie z obietnicą udostępniamy wszystkim zainteresowanym nasze stanowisko dotyczące „projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw”, wraz z uwagami dotyczącymi poszczególnych zapisów ujętymi w formie tabeli, które przekazaliśmy w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  Zespół PZE Pismo przewodnie oraz uwagi do…

Uwaga! Projekt ustawy

Otrzymaliśmy długo oczekiwaną informację- pismo Pani Magdaleny Gawin Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczące konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W…

Poszukiwacz Weekendowy- blog poradnik PZE.

Niemal każdego dnia na różnych grupach pojawia się pytanie, jak sprawdzić, czy teren na którym chcemy prowadzić poszukiwania wolny jest od stanowisk archeologicznych i innych zabytków nieruchomych. Od niedawna jest to możliwe, ponieważ ruszył długo oczekiwany portal mapowy przedstawiający dane o lokalizacji zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych w Polsce. W wielu krajach informacja o lokalizacji…

Patoarcheolodzy a obywatel

Kilka dni temu obiegła kraj sensacyjna informacja o odnalezieniu wczesnośredniowiecznej kolczugi. Odbyła się konferencja prasowa, piersi do zdjęć wypinali miejscowi dygnitarze, a odnalezienie zabytku przypisało sobie lokalne stowarzyszenie o tajemniczej nazwie 515.   Tyle zapewne dowiecie się państwo z notek prasowych oraz wpisów na poszukiwawczych portalach facebookowych. Postanowiliśmy zająć się tą sprawą, gdyż od dłuższego…

Nie ma przestępców, to sobie ich wyprodukujemy

Nie ma przestępców to sobie ich wyprodukujemy. Masz łuskę ze złomu, pustą skorupę pocisku? Będziesz siedział. Więc siedźcie drodzy rodacy na dupie a niebawem zostaniemy niewolnikami zidiociałych urzędników   Posiadanie metalowej łuski amunicji artyleryjskiej niezawierającej materiałów wybuchowych będzie za kilka dni przestępstwem zagrożonym karą do 8 lat pozbawienia wolności     https://www.facebook.com/jacek.wielgus.9/posts/10159205183661250

Ad vocem

W pierwszym kwartale bieżącego roku na łamach PZE News prezentowaliśmy dwa odcinki naszego cyklu pod ogólnym tytułem „Ciemna strona archeobiznesu” Filmy te były odpowiedzią na kampanię manipulacji i nacisków na stronę rządową ze strony części środowiska opisanego w materiale.   W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z listem dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa do pana premiera…

Walne Zebranie – 2021 r.

Przepisy zawarte w ustawie o stowarzyszeniach mówią o tym, że organizacja musi raz w roku przeprowadzić zebranie walne sprawozdawcze. Takie spotkanie powinno odbyć się w pierwszej połowie roku następnego. Mieliśmy nadzieję, że tym razem uda się nam zobaczyć osobiście i decyzję o terminie odwlekaliśmy do ostatniego możliwego terminu. Jeszcze dwa tygodnie temu nikt nie wiedział…

„Tam skarb twój, gdzie serce Twoje”

Wczorajszy artykuł o poszukiwaniach w Polsce na money.pl zawiera kilka błędów, to jednak mało istotne szczegóły. Ważniejsze, że artykuł jest po prostu zwyczajny i prawdziwy, zwraca uwagę na to, że nie wszyscy z założenia szukamy zabytków, że większość poszukiwaczy, użytkowników wykrywaczy metali, detektorystów nie nastawia się wcale na jakieś niesamowite odkrycia, a dla każdego „skarb”…

Poszukiwacz Weekendowy

Dzisiaj Dzień Dziecka. Większość z nas jest już dorosła, niektórzy mają siwe brody i jakieś zmarszczki ale wciąż mamy tę dziecięcą ciekawość, radość z odkrywania i grzebania w ziemi. Nie zmieniajmy tego. Uczymy się świata nie tylko z książek czy telewizji. Róbmy więc nadal to co lubimy. Dzisiaj oddajemy do Waszej dyspozycji, blog-poradnik „Poszukiwacz Weekendowy”.…

Ogłoszenie

Wczoraj dotarła do nas informacja, że ktoś stworzył na Fb fałszywe konto Jacka Wielgusa, Prezesa Polskiego Związku Eksploratorów, posługując się jego imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem, tym samym zdjęciem, jakiego używa na swoim prawdziwym profilu. Wyrządził szkody osobiste, naruszył osobiste dobra Jacka Wielgusa poprzez zamieszczenie m.in obraźliwych i wulgarnych komentarzy w stosunku do innych osób…

Poszukiwacze „skarbów” będą mieli łatwiej

„Nielegalni poszukiwacze złotego pociągu i broni z pól bitewnych oraz śladów po żołnierzach wyklętych mają powody do zadowolenia. Rząd planuje właśnie złagodzenie kar za wydobywanie ukrytych dóbr kultury, które należą do Skarbu Państwa. Zniesiona ma być kara przewidująca za ten czyn – do dwóch lat więzienia”. Tak zaczyna się artykuł Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej na łamach portalu…

Dostał zarzuty za poszukiwania z archeologami- kolejna bulwersująca historia

Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów sprawy ale bacznie się jej przyglądamy. Jeżeli nasze przypuszczenia się potwierdzą to mamy do czynienia z kolejnym skandalem. Żaden z zabezpieczonych podczas przeszukania przedmiotów nie spełnia definicji zabytku archeologicznego a nawet zabytku. Wygląda na to, że państwo wypowiedziało wojnę pasjonatom historii a policja uzyskała doskonałe narzędzie do pompowania statystyk  …

Członkowie PZE w „Echach Leśnych”

Jak informowaliśmy po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, które odbyło się 17 grudnia ubiegłego roku jednym z elementów pogłębiania dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem eksploracyjnym a Lasami Państwowymi może być prócz działań edukacyjnych, jakich się podjął Polski Związek Eksploratorów, prezentowanie również na łamach branżowej prasy, artykułów o tematyce poszukiwawczej w kontekście odkryć na terenach zarządzanych…

Nowe wytyczne dla Konserwatorów

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie poprawi się sytuacja w urzędach konserwatorskich w związku z wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków. Urzędy konserwatorskie otrzymały właśnie w tej kwestii nowe wytyczne. Było to długo przez nas oczekiwane, ponieważ skomplikowane i niejasne przepisy były niezrozumiałe dla wielu urzędników, co w konsekwencji prowadziło do wzrostu odwołań, od…

Wywiad w Radio WNET- reakcje środowiska

Po publikacji pierwszego odcinka PZE News zatytułowanego „Ciemna strona archeobiznesu” zawrzało w środowisku i instytucjach, które są „bohaterami” tego dokumentu.   Jak dowiadujemy się z naszych źródeł, film prezentowany był również 27 stycznia 2021 na spotkaniu Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. RODA to ciało doradcze przy Generalnym Konserwatorze Zabytków a w jej skład wchodzą przedstawiciele wielu…

Komentarz do filmu Ciemna strona archeobiznesu-cz.1

Komentarz Polskiego Związku Eksploratorów do materiału filmowego pt. „Ciemna strona archeobiznesu- część pierwsza” Pokazywane przez nas materiały mają poparcie w autentycznych wydarzeniach oraz dokumentach. Materiał nie jest skierowany przeciwko archeologom naukowcom, a jedynie części środowiska uprawiającego ten zawód. Nie generalizujemy i mamy pełną świadomość faktu, że istnieje spora ilość firm archeologicznych, która wykonuje swą pracę…

Komunikat PZE w sprawie kolejnego roboczego spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jak już informowaliśmy, w dniu 22 sierpnia 2018 roku w Departamencie Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie robocze w sprawie propozycji regulacji prawnych dotyczących kształtu nowej Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.   W spotkaniu udział wzięli: ze strony ministerstwa dyrektor Katarzyna Zalasińska i Agnieszka Olech, ze strony Polskiego…

Lasy Państwowe uwzględniły postulaty PZE

Polski Związek Eksploratorów informuje, że sukcesem Związku zakończyły się negocjacje z Lasami Państwowymi, których następstwem jest Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych „w sprawie udostępnienie gruntów leśnych do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby”. W Zarządzeniu tym zostało uwzględnionych większość postulatów…

Pół roku minęło… Efekty, ciężka praca i plany na przyszłość

Za nami już ponad pół roku działalności Polskiego Związku Eksploratorów. Czas więc na pierwsze podsumowania. Od tego czasu udało nam się zaistnieć w świadomości całego środowiska. Zauważyła nas też strona rządowa, stowarzyszenie archeologów SNAP, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, przedstawiciele urzędów konserwatorskich a także media ogólnopolskie i lokalne. Okres ten poświęciliśmy w głównej mierze pracy nad…

„Projekt Lednica”, czyli jak detektorysci współpracują z archeologami

Jest to pierwszy tak szeroki projekt badawczy w Polsce realizowany wspólnie przez detektorystów, z organizacaji zrzeszonej w Polskim Związku Eksploratorów i archeologów. Mowa o „Projekcie Lednica” czyli współpracy pasjonatów historii – detektorystów z Wielkopolskiej Grupy Eksploracyjno-Historycznej „Gniazdo” z archeologami z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Badany teren, czyli okolice Ostrowa Lednickiego, gdzie znajdują się najstarsze…

Komunikat Polskiego Związku Eksploratorów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Polski Związek Eksploratorów dziękuje za tak żywe zainteresowanie działaniami, które podejmujemy w sprawie ułatwienia życia eksploratorom. To utwierdza nas w przekonaniu, że nie jesteśmy sami. W toku ożywionej dyskusji, która rozgorzała pod naszym komunikatem ze spotkania w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN czujemy się zobowiązani do wyjaśnienia kilku kwestii, które wzbudziły kontrowersje.   Na wstępie wyjaśnienie…

Komunikat PZE w sprawie roboczego spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 27 czerwca 2018 r.

12 lipca 2018 r. traci ważność rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego regulujące stosowanie przepisów ustawy o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami. Pod koniec trwania obowiązującego rozporządzenia Departament Ochrony Zabytków przy MKiDN zaprosił przedstawicieli Polskiego Związku Eksploratorów do konsultacji projektu nowego rozporządzenia. 27 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze w tej sprawie. Stronę…

Komunikat Polskiego Związku Eksploratorów w związku ze stanowiskiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich zatytułowanym „Kary za nielegalne poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków”, opublikowanym na stronie internetowej SNAP.

Komunikat Polskiego Związku Eksploratorów w związku ze stanowiskiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich zatytułowanym „Kary za nielegalne poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków”, opublikowanym na stronie internetowej SNAP. Polski Związek Eksploratorów jest zaskoczony i zaniepokojony stanowiskiem opublikowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w świetle deklaracji, które padły z ust przedstawicieli SNAP-u podczas spotkania w Ministerstwie Kultury i…