Mała szkodliwość czynu…i przepadek dorobku życia na rzecz Skarbu Państwa.

Mała szkodliwość czynu…i przepadek dorobku życia na rzecz Skarbu Państwa.           Taki wyroki usłyszał wczoraj właściciel dużej kolekcji „broni” z Torunia. Tak się skończyła współpraca kolekcjonera z instytucjami publicznymi, muzeum, które korzystały z jego zbiorów przy różnego rodzaju wystawach. Cała kolekcja miała bardzo dużą wartość, również materialną, w takiej postaci w…