Odpowiedź Komendy Głównej Policji w sprawie znalezisk broni.

W styczniu zapytaliśmy KGP o zasady postępowania ze znaleziskami starej broni i jej elementów o zasady kwalifikowania znalezisk broni, oceny jej stopnia zniszczenia a przede wszystkim o policyjną procedurę wszczętych  postępowań o nielegalne posiadanie broni w przypadku zgłoszenia znalezisk destruktów broni.   Publikacja pisma:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5195222437168914&id=1724123507612175   Nie na wszystkie pytania uzyskaliśmy satysfakcjonującą i jasną odpowiedź.…