Odpowiedź Komendy Głównej Policji w sprawie znalezisk broni.

Odpowiedź Komendy Głównej Policji w sprawie znalezisk broni.   W styczniu zapytaliśmy KGP o zasady postępowania ze znaleziskami starej broni i jej elementów o zasady kwalifikowania znalezisk broni, oceny jej stopnia zniszczenia a przede wszystkim o policyjną procedurę wszczętych  postępowań o nielegalne posiadanie broni w przypadku zgłoszenia znalezisk destruktów broni. Publikacja naszego pisma:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5195222437168914&id=1724123507612175 Nie…