Komentarz PZE do dyskusji na temat dalszych losów ustawy

20 listopada 2023 roku, w budynku Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie będącym elementem seminarium doktoranckiego magistra Jakuba Artemiuka pt. Nowelizacja przepisów dot. poszukiwania zabytków ruchomych. Prelegent zreferował zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, porównał do obecnych przepisów, wskazał ewentualne problemy, rozwiał również wiele obaw…