Komentarz PZE do dyskusji na temat dalszych losów ustawy

20 listopada 2023 roku, w budynku Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie będącym elementem seminarium doktoranckiego magistra Jakuba Artemiuka pt. Nowelizacja przepisów dot. poszukiwania zabytków ruchomych. Prelegent zreferował zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, porównał do obecnych przepisów, wskazał ewentualne problemy, rozwiał również wiele obaw…

Jak uzyskać informację, które z naszych znalezisk z poszukiwań są zabytkami, zabytkami archeologicznymi a może żadnymi z nich?

Jak uzyskać informację, które z naszych znalezisk z poszukiwań są zabytkami, zabytkami archeologicznymi a może żadnymi z nich?                     Często pytacie jak rozliczać się z urzędem, by dowiedzieć się, które ze znalezisk są zabytkami, a które nimi nie są. Brak jest w tym zakresie rozwiązań w…

Jak sobie radzić z nieterminowością w urzędach konserwatorskich?

Jak sobie radzić z nieterminowością w urzędach konserwatorskich?   Obecnie jest to już niemal plaga w urzędach. Coraz dłużej czekacie na wydanie decyzji na poszukiwania zabytków. Niechlubny prym wiedzie Małopolski Urząd Ochrony Zabytków, w którym rekordziści czekają na decyzję już 9 miesięcy. Podobne terminy dotyczą postępowań odwoławczych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecny…